Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl

Szkolenia dla nauczycieli akademickich Write a Competitive Proposal for Horizon Europe

1. Nabór:

do wyczerpania miejsc

2. Opis szkolenia:

Szkolenie dla nauczycieli akademickich, doktorantów i pracowników wsparcia – How to Write a Competitive Proposal for Horizon Europe

Biorąc pod uwagę pozytywne opinie na temat pierwszej edycji szkolenia oraz duże zainteresowanie metodologią zdobywania środków finansowych z programu Horyzont Europa, po raz kolejny zapraszamy wszystkich nauczycieli akademickich, doktorantów oraz pracowników wsparcia do wzięcia udziału w prowadzonych w języku angielskim warsztatach poświęconych tej tematyce.

Szkolenie prowadzone będzie na żywo, w formie zdalnej przez Sean’a McCarthy’ego, wybitnego specjalistę związanego z programami ramowymi Komisji Europejskiej od ponad 30 lat.

How to Write a Competitive Proposal for Horizon Europe.

The course is designed for researchers who have identified the programme that is relevant to them and are planning to participate.

Subject: Pillar II of Horizon Europe.

24.01.2023 r., godz. 9:40 – 12:45 (maks. 80 uczestników)

3. Ogłoszenia i dokumenty:

Zgłoszenia na szkolenia oraz pytania proszę kierować na adres dorota.zandrowicz@cm.umk.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zakwalifikowane osoby zostaną poinformowane drogą mailową o szczegółach danego szkolenia.


Edycja I 12.2022