Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8 obrazek nr 9 obrazek nr 10 obrazek nr 11 obrazek nr 12 obrazek nr 13 obrazek nr 14 obrazek nr 15 obrazek nr 16 obrazek nr 17 obrazek nr 18

Konkurs publikacyjny dla doktorantów

1. Nabór wniosków:

Nabór ciągły.


Od nowego roku dostępne są środki w konkursie publikacyjnym dla doktorantów.  Zapraszamy do składania wniosków w konkursie.


2. Opis konkursu:

Celem konkursu jest finansowanie kosztów publikacji doktorantów w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Do udziału w konkursie uprawnieni są uczestnicy studiów doktoranckich i doktoranci szkół doktorskich, z wyłączeniem osób będących członkami uniwersyteckich centrów doskonałości. W ramach konkursu możliwe jest finansowanie:

    • opłaty za zapewnienie otwartego dostępu (Open Access) do artykułu w czasopiśmie naukowym z Q1 lub Q2;
    • opłaty za tłumaczenie lub korektę językową artykułu;
    • dofinansowanie druku monografii.

Szczegółowe informacje wraz z maksymalnymi kwotami finansowania określa regulamin konkursu. Warunkiem koniecznym otrzymania finansowania kosztów publikacji jest złożenie stosownego wniosku przy wykorzystaniu dedykowanego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w odnośniku poniżej. Konkurs realizowany jest w trybie ciągłym, do wyczerpania kwot przeznaczonych na dany rok kalendarzowy.

Wniosek o finansowanie kosztów publikacji należy złożyć przed wykonaniem usługi i dostarczeniem faktury – nie ma możliwości opłacenia faktury, jeśli wcześniej nie było zgody na finansowanie i zamówienia (stosowne zamówienie wpisuje w xprimerze Sekretariat IDUB). W przypadku wydawnictw i tłumaczy zagranicznych wnioskowana kwota powinna uwzględniać również 23% podatku VAT, który Uniwersytet musi opłacić. Po uzyskaniu zgody na finansowanie publikacji ze środków IDUB fakturę należy, niezwłocznie po jej otrzymaniu, przekazać do Sekretariatu IDUB wraz z podaniem dziennej daty wykonania usługi.

3. Ogłoszenia i dokumenty:

4. Kontakt:

Wsparcie administracyjne i realizacja konkursu: mgr Joanna Bożejewicz, Sekretariat IDUB, tel. 56 611 31 31. Pytania dotyczące projektu można kierować na adres publikacje_d@umk.pl.