Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8 obrazek nr 9 obrazek nr 10 obrazek nr 11 obrazek nr 12 obrazek nr 13 obrazek nr 14 obrazek nr 15 obrazek nr 16 obrazek nr 17 obrazek nr 18

Konkurs publikacyjny dla doktorantów

1. Nabór wniosków:

Nabór ciągły.


Dziękujemy za zainteresowanie finansowaniem kosztów publikacji doktorantów w ramach programu “Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Na chwilę obecną zawieszony zostaje nabór wniosków dla osób spoza zespołów badawczych, tj. limity  na zrównoważony rozwój wszystkich dyscyplin na UMK (SD), ponieważ środki finansowe przyznane na te publikacje w roku 2022 zostały wyczerpane. Nabór wniosków dla osób z zespołów badawczych Emerging Fields prowadzony jest bez zmian.


2. Opis konkursu:

Celem konkursu jest finansowanie kosztów publikacji doktorantów w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Do udziału w konkursie uprawnieni są uczestnicy studiów doktoranckich i doktoranci szkół doktorskich, z wyłączeniem osób będących członkami uniwersyteckich centrów
doskonałości. W ramach konkursu możliwe jest finansowanie:

    • opłaty za zapewnienie otwartego dostępu (Open Access) do artykułu w czasopiśmie naukowym z Q1 lub Q2;
    • opłaty za tłumaczenie lub korektę językową artykułu;
    • dofinansowanie druku monografii.

Szczegółowe informacje wraz z maksymalnymi kwotami finansowania określa regulamin konkursu. Warunkiem koniecznym otrzymania finansowania kosztów publikacji jest złożenie stosownego wniosku przy wykorzystaniu dedykowanego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w odnośniku poniżej. Konkurs
realizowany jest w trybie ciągłym, do wyczerpania kwot przeznaczonych na dany rok kalendarzowy. Pytania dotyczące projektu można kierować na adres publikacje_d@umk.pl.

Wniosek o finansowanie kosztów publikacji należy złożyć przed wykonaniem usługi i dostarczeniem
faktury
 – nie ma możliwości opłacenia faktury, jeśli wcześniej nie było zgody na finansowanie i zamówienia
(stosowne zamówienie wpisuje w xprimerze Sekretariat IDUB). W przypadku wydawnictw i tłumaczy
zagranicznych wnioskowana kwota powinna uwzględniać
 również 23% podatku VAT, który Uniwersytet musi opłacić. Po uzyskaniu zgody na finansowanie publikacji ze środków IDUB fakturę należy, niezwłocznie po jej otrzymaniu, przekazać do Sekretariatu IDUB wraz z podaniem daty wykonania usługi.

3. Ogłoszenia i dokumenty:

4. Kontakt:

Wsparcie administracyjne i realizacja konkursu: mgr Joanna Bożejewicz, Sekretariat IDUB, tel. 56 611 31 31.