Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8 obrazek nr 9 obrazek nr 10 obrazek nr 11 obrazek nr 12 obrazek nr 13 obrazek nr 14 obrazek nr 15 obrazek nr 16 obrazek nr 17 obrazek nr 18

Szkolenia dla doktorantów

1. Nabór wniosków:

Nabór ciągły.

2. Opis konkursu:

Celem konkursu jest umożliwienie doktorantom Uniwersytetu zdobycia umiejętności niezbędnych w pracy badawczej, poprzez sfinansowanie udziału w kursach, warsztatach i szkoleniach, w tym szkołach letnich, organizowanych w kraju lub za granicą, które będą służyć rozwojowi naukowemu doktorantów przed oceną śródokresową. W konkursie mogą wziąć udział doktoranci Uniwersytetu niebędący członkami zespołu w ramach uniwersyteckiego centrum doskonałości. Wnioski w konkursie mogą składać doktoranci, którzy na dzień złożenia wniosku są doktorantami I lub II roku szkoły doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet. Finansowanie można uzyskać tylko jeden raz we wszystkich edycjach konkursu. Maksymalna kwota finansowania, którą może otrzymać doktorant, wynosi 5000 PLN.

3. Ogłoszenia i dokumenty:

Zgłoszenia należy składać poprzez formularz zgłoszeniowy.

4. Kontakt:

Wsparcie administracyjne i realizacja konkursu: mgr Dominika Kwiecińska, Sekretariat IDUB, tel. 56 611 31 31. Pytania dotyczące projektu można kierować na adres szkolenia_d@umk.pl.