Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8 obrazek nr 9 obrazek nr 10 obrazek nr 11 obrazek nr 12 obrazek nr 13 obrazek nr 14 obrazek nr 15 obrazek nr 16 obrazek nr 17 obrazek nr 18

Warsztaty My First Article in English/ Mein erster Artikel auf Deutsch

1. Nabór wniosków:

Nabór zakończony.

2. Opis konkursu:

30 września 2022 rozpoczynamy kolejną edycję projektu Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych we współpracy z Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie w Collegium Medicum – cykl bezpłatnych warsztatów językowych. Propozycja skierowana jest do studentów drugiego roku studiów drugiego stopnia, studentów piątego/ szóstego roku jednolitych studiów magisterskich oraz doktorantów UMK. Warsztaty rozpoczną się w listopadzie i odbędą się w systemie zdalnym na platformie MS Teams lub stacjonarnie w zależności od decyzji prowadzącego i uczestników. Celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy niezbędnej do napisania i publikacji artykułu w języku angielskim lub niemieckim.

W ramach warsztatów przewidywane jest uruchomienie grup zajęciowych w języku angielskim, skierowanych do reprezentantów następujących obszarów nauki:

  1. Nauki Humanistyczne, Teologiczne i Artystyczne,
  2. Nauki Społeczne,
  3. Nauki Ścisłe i Przyrodnicze,
  4. Nauki Medyczne
  5. Grupa z językiem niemieckim.

Udział w warsztatach pozwoli poszerzyć wiedzę na temat jak napisać abstrakt, poprawnie konstruować poszczególne części artykułu naukowego, stosować słownictwo i struktury gramatyczne odpowiednie dla akademickiego stylu pisania oraz unikać najczęstszych błędów popełnianych podczas pisania w języku angielskim lub niemieckim.

Oprócz 10-godzinnych warsztatów uczestnicy odbędą dwie 1-godzinne indywidualne konsultacje poświęcone analizie wersji roboczej i ostatecznej artykułu.

Kurs i konsultacje prowadzone będą przez lektorów Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie posiadających szerokie doświadczenie w zakresie specjalistycznych zajęć językowych na wydziałach UMK.

Mamy nadzieję, że warsztaty zaowocują wartościowymi publikacjami w językach obcych.

Rekrutacja trwa do 20 października 2022 i odbywa się za pośrednictwem poczty internetowej, przez wysyłanie zgłoszenia na adres mailowy: myfirstarticle@umk.pl. Zgłoszenie powinno zawierać imię nazwisko, status (student/doktorant), kierunek i rok  studiów/obszar nauk/szkoła doktorska. O zakwalifikowaniu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Po zakończeniu rekrutacji osoby, które zakwalifikowały się na warsztaty otrzymają informację pocztą elektroniczną.

Warsztaty finansowane są z funduszu IDUB.

Opinie uczestników poprzednich edycji warsztatów:

„Udział w warsztatach My First Article in English był dla mnie bardzo pomocny. Podczas spotkań zdobyłem wartościową, praktyczną wiedzę dotyczącą każdego etapu publikacji – od wyboru czasopisma po ostateczne szlify stylistyczne. Zajęcia dostarczają najważniejszych wskazówek teoretycznych „w pigułce”, a także pozwalają przećwiczyć je poprzez praktyczne zadania. Polecam te warsztaty wszystkim, którzy stawiają pierwsze kroki w publikowaniu za granicą lub chcą udoskonalić swoje umiejętności na tym polu!” (Doktorant, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, II rok)

„Miałam możliwość uczestniczyć w warsztatach grupowych, a następnie indywidualnych spotkaniach dotyczących mojego artykułu. Oprócz spotkań w formie wideokonferencji Pani doktor pozostawała ze mną w stałym kontakcie mailowym pomagając mi rozwiać wątpliwości, ale też wskazując na elementy tekstu, które warto byłoby dopracować. Warto nadmienić, że nie tylko pracowałyśmy nad językiem i poprawnością językową tekstu, ale też jego strukturą, logiką, budową poszczególnych akapitów i części składowych. Tekst został przyjęty do druku w zagranicznym czasopiśmie punktowanym (40 pkt).” (Doktorantka, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych, II rok)

3. Ogłoszenia i dokumenty:

4. Osoba do kontaktu:

dr Anna Olkiewicz-Mantilla, e-mail: ao@umk.pl.