Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8 obrazek nr 9 obrazek nr 10 obrazek nr 11 obrazek nr 12 obrazek nr 13 obrazek nr 14 obrazek nr 15 obrazek nr 16 obrazek nr 17 obrazek nr 18

Debiuty

1. Nabór wniosków:

04.03.2024 – 05.04.2024 – VII Edycja

16.09.2024 – 14.10.2024 – VIII Edycja

2. Opis konkursu:

Celem konkursu jest wspieranie rozwoju działań naukowych wpisujących się w cztery najważniejsze cele Uniwersytetu jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Obejmują one wszelkiego rodzaju badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze, czynny udział w konferencjach naukowych lub wyjazdy konsultacyjne.

Konkurs jest skierowany do badaczy i badaczek Uniwersytetu, którzy aktualnie nie kierują i w ciągu ostatnich 5 lat nie kierowali własnym grantem badawczym uzyskanym ze środków zewnętrznych.

Kwota dofinansowania jednego projektu przyznana w ramach konkursu nie może być wyższa niż 50.000 zł. Laureaci konkursu otrzymują wsparcie finansowe w postaci grantu przeznaczonego na  realizację projektu zgłoszonego do konkursu, a także możliwość uzyskania wsparcia merytorycznego przy przygotowaniu wniosków grantowych ze strony ekspertów wewnętrznych.

Wnioski należy składać elektronicznie z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego. Pytania dotyczące projektu można kierować na adres debiuty@umk.pl.

Uwaga! W czasie trwania naboru zapraszamy na konsultacje online z ekspertem konkursu. Konsultacje będą odbywać się na platformie Microsoft Teams w poniedziałki (11.03, 18.03, 25.03) od 11:00 do 12:00.

Link do konsultacji

 

3. Ogłoszenia i dokumenty:

4. Kontakt:

Osoba do kontaktu: lic. Bartosz Zdunowski, tel. 56 611 31 52


5. Wyniki i zakończone edycje