Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8 obrazek nr 9 obrazek nr 10 obrazek nr 11 obrazek nr 12 obrazek nr 13 obrazek nr 14 obrazek nr 15 obrazek nr 16 obrazek nr 17 obrazek nr 18

BELL: Best E-Learning Lecturer

Celem konkursu było stworzenie oferty zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na potrzeby kształcenia zdalnego na Uniwersytecie w formie kursu e-learningowego. Konkurs miał charakter indywidualny lub zespołowy. W konkursie mogły brać udział nauczyciele akademiccy i doktoranci Uniwersytetu.

Konkurs zakładał finansowanie projektów obejmujących przygotowanie: (a) kursów e-learningowych w języku polskim lub angielskim, realizowanych na kierunkach przypisanych do dyscyplin związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi, (b) kursów e-learningowych w języku angielskim, stanowiących ofertę dla studentów Uniwersytetu oraz uczelni wchodzących w skład sieci Young Universities for the Future of Europe (YUFE), których główny temat realizuje zagadnienia związane z priorytetowymi obszarami YUFE.

Załączniki: