Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8 obrazek nr 9 obrazek nr 10 obrazek nr 11 obrazek nr 12 obrazek nr 13 obrazek nr 14 obrazek nr 15 obrazek nr 16 obrazek nr 17 obrazek nr 18

CRUSH – badania nad pandemią Covid-19

Celem konkursu było poszerzenie wiedzy na temat pandemii wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 i jej skutków z perspektywy nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. W szczególności konkurs miał na celu podjęcie wyzwań – społecznych, edukacyjnych, psychologicznych i ekonomicznych – spowodowanych pandemią. W konkursie mogli wziąć udział nauczyciele akademiccy oraz doktoranci i studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Do konkursu można było zgłaszać zarówno wnioski indywidualne, jak i zespołowe. Projekty konkursowe mogły zakładać współpracę z reprezentantami otoczenia społeczno-gospodarczego, takimi jak przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje pozarządowe.

Zgłoszenia do konkursu w postaci pliku w formacie PDF, przygotowane w języku angielskim lub polskim, zgodnie z formularzem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, należało wysłać bezpośrednio do sekretariatu IDUB (e-mail: idub@umk.pl) do 23 kwietnia 2020 r. W konkursie rozpatrywane były tylko kompletne zgłoszenia zawierające wszystkie wymagane informacje.

Załączniki: