Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8 obrazek nr 9 obrazek nr 10 obrazek nr 11 obrazek nr 12 obrazek nr 13 obrazek nr 14 obrazek nr 15 obrazek nr 16 obrazek nr 17 obrazek nr 18

Edycja I 2021 – Konkurs na partnerstwa międzynarodowe

W terminie 19.04.-31.2021 roku odbył się nabór wniosków do konkursu dla wyłaniających się pól badawczych o przyznanie dofinansowania na rozwijanie współpracy w partnerstwie międzynarodowym z czołowymi instytucjami badawczymi w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Konkurs skierowany jest do osób należących do zespołu naukowego danego wyłaniającego się pola badawczego w ramach trzech grup dziedzinowych:

  1. nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;
  2. nauki ścisłe, przyrodnicze i techniczne;
  3. nauki o życiu.

Do każdego składanego wniosku przez członków zespołu wymagana jest akceptacja kierownika danego wyłaniającego się pola badawczego.

Celem konkursu jest umożliwienie zespołom naukowym działającym w ramach wyłaniających się pól badawczych nawiązania i rozwijania długofalowej współpracy na poziomie międzynarodowym z czołowymi instytucjami badawczymi w szczególności:

  1. budowanie potencjału na arenie międzynarodowej poprzez promowanie dobrych praktyk oraz innowacyjnych rozwiązań zmierzających do umiędzynarodowienia i będących przedmiotem programu IDUB;
  2. organizację wymiany, wykładów, wizyt studyjnych w siedzibie Uniwersytetu lub partnerów, w tym osób zaangażowanych w realizację badań naukowych i prac rozwojowych;
  3. prowadzenie wspólnych prac badawczo-rozwojowych o wymiarze międzynarodowym z partnerami zagranicznymi;
  4. opracowanie i wdrożenie strategii upowszechniania efektów badań prowadzonych wspólnie z partnerami zagranicznymi.

Pytania dotyczące projektu można kierować na adres: partnerstwa@umk.pl. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należało składać w terminie od 19 kwietnia 2021 r. do 31 maja 2021 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Załączniki: