Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8 obrazek nr 9 obrazek nr 10 obrazek nr 11 obrazek nr 12 obrazek nr 13 obrazek nr 14 obrazek nr 15 obrazek nr 16 obrazek nr 17 obrazek nr 18

Inter disciplinas excellentia

Celem konkursu było wyłonienie interdyscyplinarnych zespołów badawczych oraz wspieranie rozwoju ich działań naukowych wpisujących się w cztery najważniejsze cele Uniwersytetu jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Konkurs adresowany był do pracowników Uniwersytetu, którzy w okresie ostatnich 3 lat wykazywali się znaczącą, udokumentowaną aktywnością naukową (m.in. publikacje, monografie, organizacja konferencji i warsztatów). Wśród zgłaszanych zespołów mogą znajdować się zespoły już istniejące (w jednej lub więcej niż jednej jednostce organizacyjnej Uniwersytetu) lub nowe zespoły, których pracownicy planują interdyscyplinarną współpracę naukową.

Załączniki: