Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8 obrazek nr 9 obrazek nr 10 obrazek nr 11 obrazek nr 12 obrazek nr 13 obrazek nr 14 obrazek nr 15 obrazek nr 16 obrazek nr 17 obrazek nr 18

Konkurs GRASP

Konkurs GRASP organizowany był przez Uniwersyteckie Centrum Doskonałości Interakcje – umysł, społeczeństwo, środowisko (IMSErt). Celem konkursu było wspieranie inicjatyw studentów angażujących się w pracę naukową. Obejmują̨ one przede wszystkim badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, wyjazdy badawcze czy zakup materiałów oraz wyjazdy na zagraniczne konferencje międzynarodowe i udział w konkursach. Konkurs był skierowany do studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, których zainteresowania badawcze oscylowały wokół obszarów reprezentowanych przez Zespół People, Space and Environment (PSE): psychologii społecznej i środowiskowej, geografii społeczno-ekonomicznej, gospodarki przestrzennej, społeczno-przestrzennych aspektów rozwoju zrównoważonego. Informacje na temat Zespołu można znaleźć na stronie internetowej https://imsert.umk.pl/centrum/zespol-pse/

Dyrektor UCD IMSErt, dr hab. Adam Kola, prof. UMK, do rozstrzygnięcia konkursu w ramach edycji 2021, powołał Komisję Konkursową w składzie:

1. Dr hab. Adam Kola, prof. UMK;
2. Dr Adrian Wójcik – Kierownik Zespołu PSE;
3. Dr hab. inż. Krzysztof Rogatka – Członek Rady Naukowej UCD IMSErt;
4. Prof. dr hab. Maria Lewicka – Członkini Zespołu PSE;
5. Dr hab. Jadwiga Biegańska, prof. UMK – Członkini Zespołu PSE;
6. Dr hab. Justyna Chodkowska-Miszczuk, prof. UMK – Członkini Zespołu PSE;
7. Dr Stefania Środa-Murawska – Członkini Zespołu PSE;
8. Dr Joanna Ulatowska – Członkini Komisji spoza Centrum;
9. Mgr Michał Bomastyk – Przedstawiciel administracji UCD IMSErt.

Załączniki: