Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8 obrazek nr 9 obrazek nr 10 obrazek nr 11 obrazek nr 12 obrazek nr 13 obrazek nr 14 obrazek nr 15 obrazek nr 16 obrazek nr 17 obrazek nr 18

Konkurs na realizację badań związanych z epidemią COVID 19 w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych oraz nauk o zdrowiu

Celem konkursu było wsparcie finansowe zespołów naukowych zgłaszających oryginalny pomysł badawczy w zakresie badań podstawowych i/lub aplikacyjnych z potencjałem wdrożeniowym nad COVID-19, a w szczególności obejmujący poszerzenie wiedzy na temat zrozumienia mechanizmu działania i zakażania koronawirusa SARS-CoV-2, sposobów diagnozy, szybkiego i wiarygodnego testowania, leczenia i zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby, w tym szeroko rozumianej ochrony medycznej, sposobami ochrony pracowników służby zdrowia, a także wykorzystania narzędzi informatycznych w ww. tematyce.

Konkurs skierowany był do pracowników UMK posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i mających udokumentowane osiągnięcia naukowe w obszarach związanych z celem konkursu. Zgłoszenia do konkursu w postaci pliku w formacie PDF, przygotowane w języku angielskim lub polskim, zgodnie ze formularzem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, należy wysłać bezpośrednio do sekretariatu IDUB (e-mail: idub@umk.pl). W konkursie rozpatrywane były tylko kompletne zgłoszenia zawierające wszystkie wymagane informacje.

Załączniki: