Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8 obrazek nr 9 obrazek nr 10 obrazek nr 11 obrazek nr 12 obrazek nr 13 obrazek nr 14 obrazek nr 15 obrazek nr 16 obrazek nr 17 obrazek nr 18

Kurs preparatyki próbek

Katedra Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej CM organizuje we wrześniu kurs preparatyki próbek, w którym Centrum Doskonałości „W kierunku medycyny spersonalizowanej” finansuje udział (bez zakwaterowania i kosztów podróży) dla 5 młodych (tj. przed i maksymalnie 3 lata po doktoracie) pracowników naukowych UMK, nie będących członkami żadnego Centrum Doskonałości ani Zespołu badawczego w ramach wyłaniających się pól badawczych.

Więcej informacji o kursie znajduje się na stronach:

https://www.cm.umk.pl/aktualnosci-2/5507-kurs-preparatyki-probek.html oraz https://www.sampleprep.tuc.gr/en/home

Zgłoszenia należy przesyłać e-mailem na adres topermed@cm.umk.pl do 8.09.2021 r.

 Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko
  • adres e-mail i telefon kontaktowy
  • wskazanie miejsca zatrudnienia
  • oświadczenie o braku  przynależności do żadnego z Centrów Doskonałości i Zespołu badawczego w ramach wyłaniających się pól badawczych
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Decyduje kolejność zgłoszeń! W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby z tej samej Katedry zastrzegamy sobie prawo do proporcjonalnego podziału miejsc.