Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8 obrazek nr 9 obrazek nr 10 obrazek nr 11 obrazek nr 12 obrazek nr 13 obrazek nr 14 obrazek nr 15 obrazek nr 16 obrazek nr 17 obrazek nr 18

STARLIGHT – konkurs na mikrogranty

1. Nabór wniosków:

Nabór zakończony.

2. Opis konkursu:

Konkursie STARLIGHT, skierowany jest do zespołów projektowych w obszarze astrofizyka i astrochemia.

Głównym celem konkursu jest aktywizacja studentów i pracowników (mentorów) do badań w obszarze astrofizyka i astrochemia oraz wspieranie współpracy pomiędzy UMK a otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Konkurs przeznaczony jest dla dwuosobowych zespołów projektowych, w skład których wchodzą:

  1. pracownik Uniwersytetu, który nie należy do żadnego centrum doskonałości ani zespołu badawczego wyłaniającego się pola badawczego,
  2. student ostatniego roku studiów I stopnia lub II stopnia studiów stacjonarnych Uniwersytetu, ze średnią ocen za ostatni semestr powyżej 4,0.

W ramach Konkursu zostaną przyznane mikrogranty w wysokości 30 000 zł.

Wnioski konkursowe należy złożyć w formie skanu dokumentów na adres e-mail: innowacje@umk.pl do dnia 15.09.2022 r.

Lista laureatów konkursu zostanie ogłoszona najpóźniej do dnia 27.09.br. i przekazana drogą mailową na adres, z którego zostało przesłane zgłoszenie konkursowe.

3. Ogłoszenia i dokumenty:

4. Kontakt:

dr Joanna Cywińska-Raczkowska, e-mail: j.cywinska@umk.pl, tel.: +48 56 611 26 40.


5. Wyniki:

Wyniki konkursu