Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8 obrazek nr 9 obrazek nr 10 obrazek nr 11 obrazek nr 12 obrazek nr 13 obrazek nr 14 obrazek nr 15 obrazek nr 16 obrazek nr 17 obrazek nr 18

Wybór projektów realizowanych w Toruńskich Programach Letnich dla Studentów

1. Nabór:

15.12.2023 r. –  21.01.2024 r.

nabór na rok akademicki 2023/2024

2. Opis konkursu:

Konkurs jest skierowany do osób zatrudnionych na UMK w grupie nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopnień doktora i reprezentujących dyscyplinę naukową objętą jednym z pięciu określonych w Regulaminie konkursu Programów letnich, które planują podjąć współpracę naukową ze studentami zagranicznych uczelni, realizując wspólnie projekty badawcze.

Wykaz Toruńskich Programów Letnie dla Studentów – Toruń Students Summer Programs – TSSP:

1.TSSP ExSci – Toruń Students Summer Program in Exact Sciences

Program obejmuje dyscypliny: astronomia, fizyka, matematyka, informatyka, automatyka, robotyka i informatyka.

Koordynator Programu: dr hab. Kamil Fedus, prof. UMK (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej),
Zastępca Koordynatora Programu: dr Robert Skiba (Wydział Matematyki i Informatyki),

2. TABMED – Toruń and Bydgoszcz Medical Summer Program

Program obejmuje dyscypliny: medycyna, farmacja, medycyna laboratoryjna, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, dietetyka, zdrowie publiczne, optyka oka, optometria.

Koordynator Programu: dr Oliwia Kowalczyk (Wydział Lekarski Collegium Medicum w Bydgoszczy),
Zastępca Koordynatora Programu: mgr Maciej Kłosowski (Wydział Nauk o Zdrowiu CM UMK),

3. TSSP NatSci – Toruń Students Summer Program in Natural Sciences

Program obejmuje dyscypliny: biochemia, biologia, biotechnologia, nauki chemiczne, nauki o Ziemi, ochrona środowiska, geografia, gospodarka przestrzenna, turystyka, weterynaria.

Koordynator Programu: prof. dr hab. Wojciech Kujawski (Wydział Chemii),
Zastępca Koordynatora Programu: dr hab. Przemysław Charzyński, prof. UMK (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej),

4. TELSP – Toruń Economic and Legal Summer Program

Program obejmuje dyscypliny: zarządzanie, ekonomia, biznes i administracja, finanse, rachunkowość, logistyka, komunikacja i psychologia w biznesie, konstytucyjne prawo porównawcze, prawo medyczne, prawo ubezpieczeniowe, prawa człowieka i bioetyka, prawo podatkowe, nowe technologie i ich wpływ na postępowanie karne, międzynarodowe  Prawo publiczne i prywatne UE.

Koordynator Programu: dr Aranka Ignasiak-Szulc (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania),
Zastępca Koordynatora Programu: dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK (Wydział Prawa i Administracji),

5. THUS – Toruń Humanities and Social Sciences Summer Program

Program obejmuje dyscypliny: historia starożytna, archeologia, poznawcza psychologia osobowości, sztuka dekoracyjna i konserwacja dzieł sztuki, środkowo-wschodnia i północna Europa w średniowieczu, europeistyka, szkolnictwo wyższe, historia historiografii, historia, bezpieczeństwo wewnętrzne, stosunki międzynarodowe, archeologia średniowieczna, Historia średniowieczna, historia nowożytna, bezpieczeństwo narodowe, filozofia i teoria polityki, systemy polityczne, myśl polityczna.

Koordynator Programu: dr hab. Maria Wincławska, prof. UMK (Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie),
Zastępca Koordynatora Programu: dr hab. Michał Głuszkowski, prof. UMK (Wydział Humanistyczny).

3. Dokumenty:

Zasady wyboru projektów realizowanych w Toruńskich Programach Letnich dla Studentów określa rozdział 2 Regulaminu.

4. Wyniki:

Wykaz projektów wyłonionych w ramach Toruńskich Programów Letnich dla Studentów (edycja 2024) znajduje się na stronie internetowej Toruńskich Programów Letnich (link)

Wykaz projektów wyłonionych w ramach Toruńskich Programów Letnich dla Studentów (edycja 2023) znajduje się na stronie internetowej Toruńskich Programów Letnich (link)

Wykaz projektów wyłonionych w ramach Toruńskich Programów Letnich dla Studentów (edycja 2022) znajduje się na stronie internetowej Toruńskich Programów Letnich (link)