Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8 obrazek nr 9 obrazek nr 10 obrazek nr 11 obrazek nr 12 obrazek nr 13 obrazek nr 14 obrazek nr 15 obrazek nr 16 obrazek nr 17 obrazek nr 18

Nabór studentów do realizacji letnich staży naukowych w ramach projektów realizowanych w Toruńskich Programach Letnich dla Studentów

1. Nabór

05.02.2024 r. – 08.03.2024 r. (Programy THUS i NatSci)

2. Opis konkursu:

Konkurs adresowany jest do studentów I i II stopnia z zagranicznych uczelni, którzy wykazują aktywność naukową i silną motywację do realizacji wskazanego projektu badawczego.

  • Wykaz projektów wybranych w ramach poszczególnych Programów Letnich (edycja 2023)  i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej Toruńskich Programów Letnich (link)

3. Dokumenty:

Zasady naboru studentów określa Rozdział 3 Regulaminu.

4. Wyniki

Edycja 2022 (link)