Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8 obrazek nr 9 obrazek nr 10 obrazek nr 11 obrazek nr 12 obrazek nr 13 obrazek nr 14 obrazek nr 15 obrazek nr 16 obrazek nr 17 obrazek nr 18

Współpraca – Integracja – Rozwój

1. Nabór:

20.05.2024 – 16.06.2024

2. Opis:

Celem konkursu Współpraca – Integracja – Rozwój – Programy Letnie dla Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest wsparcie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu Toruńskich Programów Letnich dla Studentów/Toruń Students Summer Programs – TSSP, poprzez włączenie studentów Uniwersytetu do współpracy naukowej z grupą studentów zagranicznych uczelni, będących laureatami Programów Letnich i pracowników naukowych Uniwersytetu, będących autorami projektów.

Współpraca jest realizowana w formie czterotygodniowych staży naukowych w formule pomocy studenckiej, odbywanych przez studentów Uniwersytetu w miesiącach letnich, w czasie trwania projektów wyłonionych w Programach Letnich.

Konkurs adresowany jest do studentów pierwszego i drugiego stopnia studiów oraz jednolitych studiów magisterskich, realizowanych na Uniwersytecie, którzy wykazują aktywność naukową i silną motywację do wsparcia wskazanego projektu badawczego.

  • Wykaz projektów wybranych w ramach poszczególnych Programów Letnich (edycja 2023)  i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej Toruńskich Programów Letnich (link)

3. Ogłoszenia i dokumenty: