Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8 obrazek nr 9 obrazek nr 10 obrazek nr 11 obrazek nr 12 obrazek nr 13 obrazek nr 14 obrazek nr 15 obrazek nr 16 obrazek nr 17 obrazek nr 18

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia ekspertów

1. Nabór wniosków:

Nabór ciągły.

2. Opis konkursu:

Konkurs dla osób, które chcą skorzystać z doświadczenia ekspertów podczas przygotowana projektu badawczego w procesie wnioskowania o grant z funduszy zewnętrznych.
Nabór jest realizowany w trybie ciągłym, przy czym zgłoszenie w konkursie musi wpłynąć nie później niż 4 miesiące oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przez terminem składania wniosku w konkursie o grant  z funduszy zewnętrznych. Zgłoszenia do konkursu na otrzymanie pomocy merytorycznej od ekspertów należy składać elektronicznie za pomocą formularza zgłoszeniowego. Do konkursu mogą przystąpić nauczyciele akademiccy oraz doktoranci Uniwersytetu.

Zgłoszenie przygotowane w języku angielskim powinno zawierać: 

  1. dane osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, wydział, jednostka, dyscyplina naukowa, stopień lub tytuł naukowy, etap kariery, nr telefonu, adres mailowy);
  2. listę najważniejszych publikacji z ostatnich 5 lat ( nie więcej niż 10);
  3. nazwę agencji, termin złożenia wniosku oraz typ konkursu grantowego, w którym osoba zgłaszająca zamierza złożyć grant;
  4. krótką informacja o tematyce wniosku;
  5. nazwiska z listy ekspertów, z doświadczenia których wnioskodawca chciałby skorzystać (nie więcej niż 3). Wykaz Ekspertów znajduje się na osobnej podstronie (link);
  6. zobowiązanie do wzięcia udziału w stosownym szkoleniu zorganizowanym w ramach tego programu;
  7. zobowiązanie do złożenia grantu do zewnętrznej instytucji finansującej działalność badawczą.

Nadesłane zgłoszenie jest analizowane przez proponowanych ekspertów. Na ich wniosek odpowiednia RNDN podejmuje decyzję o objęciu opieką osoby zgłaszającej przez eksperta. Jeden ekspert może opiekować się maksymalnie 5 osobami w tym samym czasie.

3. Ogłoszenia i dokumenty:

Formularz zgłoszeniowy – pomoc eksperta

4. Kontakt:

Kontakt: Sekretariat IDUB, mgr Dominika Kwiecińska, e-mail: d_kwiecinska@umk.pl, tel. 56 611 31 52.