Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8 obrazek nr 9 obrazek nr 10 obrazek nr 11 obrazek nr 12 obrazek nr 13 obrazek nr 14 obrazek nr 15 obrazek nr 16 obrazek nr 17 obrazek nr 18

Zespół ekspertów udzielających wsparcia w okresie IV 2022-IV 2024 (wyłonionych w II edycji konkursu)

 • Jak złożyć wniosek o udzielenie wsparcia? (link)

1. Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce

Imię i nazwisko eksperta Jednostka UMK Dziedzina i dyscypliny Agencje i konkursy
prof. dr hab. Roman Czaja Wydział Nauk Historycznych nauki humanistyczne (historia, archeologia)
 • National Science Centre (NCN)
 • Ministry of Education and Science
 prof. dr hab. Roman Bäcker Wydział Nauk o Polityce i Bezpie­czeństwie nauki społeczne (nauki o polityce, nauki o bezpieczeństwie, socjologia), nauki humanistyczne (historia – historia XIX i XX w.)
 • NCN: all grant programmes
 • NAWA: all grant programmes
 prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nauki społeczne (nauki o zarządzaniu i jakości, również inne dyscypliny nauk społecznych)
 • NCN
 ks. prof. dr hab. Piotr Roszak Wydział Teologiczny nauki teologiczne
 • NCN,
 • NPRH,
 • MEiN (Nauka dla Społeczeństwa),
 • John Templeton Foundation
dr hab. Tomasz Jarmużek, prof. UMK Wydział Filozofii i Nauk Społecznych filozofia i nauki społeczne
 • NCN,
 • NPRH,
 • NAWA,
 • ministerial grants
dr hab. Joanna Bruzda, prof. UMK Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nauki ekonomiczne: ekonomia, finanse, logistyka
 • NCN (OPUS, PRELUDIUM BIS)
 • FNP
dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK Wydział Humanis­tyczny nauki humanistyczne (językoznawstwo, filozofia), kognitywistyka, nauki społeczne (psychologia – psychologia ewolucyjna)
 • NCN
 • FNP
 • NAWA
 • EU Horizon (MSCA: Innovative Training Networks; MSCA Indyvidual Fellowships)
 • NPRH

2. Nauki Ścisłe i Techniczne

Imię i nazwisko eksperta Jednostka UMK Dziedzina i dyscypliny Agencje i konkursy
prof. dr hab. Sebastian Maćkowski Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Nauki ścisłe i przyrodnicze: nauki ścisłe i techniczne: inżynieria materiałowa, chemia, inżynieria systemów komunikacji,
nauki o życiu: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia
 • National Science Center – all types of calls
 • Foundation for Polish Science – all types of calls
dr hab. Michał Zawada, prof. UMK Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej nauki ścisłe i przyrodnicze (nauki fizyczne, metrologia)
 • European Partnership on Metrology (EURAMET) calls co-financed with European Comission
 • Fundation for Polish Science
 • QuantERA (ERA-NET Cofund in Quantum Technologies)
 • HORIZON DIGITAL EMERGING (HORIZON IA, HORIZON RIA)
dr hab. Karolina Słowik, prof. UMK Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej nauki ścisłe i przyrodnicze (nauki fizyczne i pokrewne)
 • National Science Centre, Poland (most of programmes)
prof. dr hab. Wiesław Nowak Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej nauki ścisłe i przyrodnicze (Chemia fizyczna, chemia teoretyczna/kwantowa, Nauki fizyczne (fizyka molekularna, nanobiofizyka, biofizyka)
 • NCN (OPUS, SONATA, Preludium)
dr hab. Michał Zieliński, prof. UMK Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej nauki ścisłe i przyrodnicze (nauki fizyczne)
 • NCN (OPUS, SONATA, SONATA BIS, ETIUDA, SONATINA, POLONEZ, PRELUDIUM)
 • FNP (HOMING)
prof. dr hab. Tadeusz Niedzielski Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej nauki ścisłe i przyrodnicze (astronomia)
 • NCN
dr Anna Ilnicka Wydział Chemii nauki ścisłe i przyrodnicze (nauki chemiczne)
 • NCBiR

3. Nauki o Życiu

Imię i nazwisko eksperta Jednostka UMK Dziedzina i dyscypliny Agnecje i konkursy
prof. dr hab. Krzysztof Szpila Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych nauki ścisłe i przyrodnicze (nauki biologiczne) NCN (National Science Centre)
dr hab. Anna Brożyna, prof. UMK Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych nauki ścisłe i przyrodnicze (nauki biologiczne, nauki medyczne, nauki o zdrowiu)
 • NCN (National Science Centre)-especially calls: OPUS, PRELUDIUM, PRELUDIUM BIS, SONATA, SONATINA, TIUDA, MINIATURA, TANGO
 • NCBiR (The National Centre for Research and Development)
 • FNP (Foundation for Polish Science)-especially calls: START, MAB, TEAM, HOMING
dr hab. Małgorzata Olejnik, prof. UMK Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych nauki weterynaryjne: farmakologia, toksykologia, mikrobiologia
nauki farmaceutyczne: farmakologia, toksykologia,
nauki biologiczne: mikrobiologia, biologia molekularna
nauki chemiczne: chemia analityczna
 • NCN
 • NCBiR
dr hab. Maciej Gagat, prof. UMK Wydział Lekarski CM nauki medyczne i nauki o zdrowiu
 • National Science Centre
dr Aleksandra Wypych Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii nauki medyczne i nauki o zdrowiu (biologia medyczna, rezonans magnetyczny (fMRI), radiologia, obrazowanie medyczne; neuronauki i neurologia)
 • NCN
 • NCBiR