Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8 obrazek nr 9 obrazek nr 10 obrazek nr 11 obrazek nr 12 obrazek nr 13 obrazek nr 14 obrazek nr 15 obrazek nr 16 obrazek nr 17 obrazek nr 18

Edycja III 2022

W konkursie złożono 7 zgłoszeń do rady HS, 8 zgłoszeń do rady ST oraz 6 zgłoszeń do rady NZ (razem 21 wniosków spełniających wymagania formalne). Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej przez komisję konkursową. W konkursie “Inicjatywa Doskonałości – Mobilności dla doktorantów – III edycja” wszystkie złożone wnioski otrzymały finansowanie.

Ocenę formalną i merytoryczną zgłoszeń konkursowych wykonała komisja konkursowa w składzie złożonym z dyrektorów szkół doktorskich działających na Uniwersytecie kierowaną przez dyrektora Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Academia Copernicana oraz reprezentanta Zespołu roboczego nr 2 tj. prof. dr hab. Grzegorz Bobiński.

Decyzje wraz z kartami oceny zostaną przesłane na podane we wnioskach adresy mailowe.