Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8 obrazek nr 9 obrazek nr 10 obrazek nr 11 obrazek nr 12 obrazek nr 13 obrazek nr 14 obrazek nr 15 obrazek nr 16 obrazek nr 17 obrazek nr 18

Mobilności dla Doktorantów

1. Nabór wniosków:

01.02.2024 – 29.02.2024 – VI Edycja

02.10.2024 – 31.10.2024 – VII Edycja

2. Opis konkursu:

Celem konkursu jest umożliwienie doktorantom Uniwersytetu spoza Centrów Doskonałości zdobycia międzynarodowego doświadczenia badawczego poprzez realizację krótkoterminowych wizyt w uznanych zagranicznych instytucjach naukowych. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie sfinansowania trwającej 30 dni wizyty w zagranicznej instytucji naukowej.

3. Ogłoszenia i dokumenty:

4. Kontakt:

Pytania dotyczące projektu można kierować na adres mobilnosci_ds@umk.pl.

Spotkania na platformie Teams w każdy czwartek od 08.02.2024 – 29.02.2024, godz 12:00 – 13:00, Link do spotkania

Osoba do kontaktu mgr Joanna Bożejewicz, tel. 56 611 31 31.


5. Wyniki zakończonych edycji: