Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8 obrazek nr 9 obrazek nr 10 obrazek nr 11 obrazek nr 12 obrazek nr 13 obrazek nr 14 obrazek nr 15 obrazek nr 16 obrazek nr 17 obrazek nr 18

Mobilności dla doktorantów edycja II 2022

1. Nabór:

Nabór 14.03.2022 r. – 11.04.2022 r.
Nabór zakończony.

2. Wyniki konkursu:

W konkursie złożono 8 zgłoszeń do rady HS, 7 zgłoszeń do rady ST oraz 3 zgłoszenia do rady NZ (razem 18 wniosków spełniających wymagania formalne). Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej przez komisję konkursową. W wyniku przeprowadzonych ocen indywidualnych sporządzona została lista laureatów w konkursie “Inicjatywa Doskonałości – Mobilności dla doktorantów – II edycja”.

Ocenę formalną i merytoryczną zgłoszeń konkursowych wykonała komisja konkursowa w składzie złożonym z dyrektorów szkół doktorskich działających na Uniwersytecie kierowaną przez dyrektora Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Academia Copernicana oraz reprezentanta Zespołu roboczego nr 2 tj. prof. dr hab. Grzegorz Bobiński.

Wyniki edycja II 2022