Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8 obrazek nr 9 obrazek nr 10 obrazek nr 11 obrazek nr 12 obrazek nr 13 obrazek nr 14 obrazek nr 15 obrazek nr 16 obrazek nr 17 obrazek nr 18

Edycja IV 2023

W konkursie złożono 7 zgłoszeń do rady HS, 5 zgłoszeń do rady ST oraz 8 zgłoszenia do rady NZ (razem 20 wniosków spełniających wymagania formalne). Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej przez komisję konkursową.

W wyniku przeprowadzonych ocen indywidualnych sporządzona została lista laureatów w konkursie “Inicjatywa Doskonałości – Mobilności dla doktorantów – IV edycja”.

Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce:

 1. Patrycja Bogdańska,
 2. Martyna Kopeć,
 3. Aleksandra Wasielewicz,
 4. Paweł Nowak,
 5. Jakub Słupczewski,
 6. Evelina Vizhentas,

Nauki Ścisłe i Techniczne:

 1. Paul Le Garff,
 2. Mikołaj Marciniak,
 3. Mohammed Boumhamdi,
 4. Renny Louis Anto Maria Losus,

Nauki o Życiu:

 1. Adam Kowalewski,
 2. Sandra Kilanowska,
 3. Patrycja Tarnawska,
 4. Kamil Wiśniewski,
 5. Hanna Piszczek,
 6. Zuzanna Plichta,
 7. Mateusz Augustyniak.

Ocenę formalną i merytoryczną zgłoszeń konkursowych wykonała komisja konkursowa w składzie złożonym z dyrektorów szkół doktorskich działających na Uniwersytecie kierowaną przez dyrektora Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Academia Copernicana oraz reprezentanta Zespołu roboczego nr 2 tj. prof. dr hab. Grzegorz Bobiński.