Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8 obrazek nr 9 obrazek nr 10 obrazek nr 11 obrazek nr 12 obrazek nr 13 obrazek nr 14 obrazek nr 15 obrazek nr 16 obrazek nr 17 obrazek nr 18

27.02.2023 r. – 17.04.2023 r. edycja I

1. Nabór wniosków:

27.02.2023 r. – 17.04.2023 r.

Przedłużona rekrutacja na warsztaty z języka niemieckiego.

2. Opis konkursu:

My First Article in English/ Mein erster Artikel auf Deutsch – bezpłatne warsztaty językowe dla doktorantów i studentów ostatniego roku studiów magisterskich

27 lutego 2023 Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych we współpracy z Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie w Collegium Medicum rozpoczyna rekrutację na cykl bezpłatnych warsztatów językowych. Propozycja skierowana jest do studentów drugiego roku studiów drugiego stopnia, studentów piątego/szóstego roku jednolitych studiów magisterskich oraz doktorantów UMK. Warsztaty rozpoczną się w kwietniu 2023. Ich celem jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy niezbędnej do napisania i publikacji artykułu w języku angielskim lub niemieckim.

W ramach warsztatów przewidywane jest uruchomienie grup zajęciowych w języku angielskim, skierowanych do reprezentantów następujących obszarów nauki:

  1. Nauki Humanistyczne, Teologiczne i Artystyczne,
  2. Nauki Społeczne,
  3. Nauki Ścisłe i Przyrodnicze,
  4. Nauki Medyczne

Dla chętnych doktorantów z kampusów toruńskiego i bydgoskiego zostanie utworzona jedna grupa obejmująca pisanie artykułu w języku niemieckim Mein erster Artikel auf Deutsch.

Udział w warsztatach pozwoli poszerzyć wiedzę na temat jak napisać abstrakt, poprawnie konstruować poszczególne części artykułu naukowego, stosować słownictwo i struktury gramatyczne odpowiednie dla akademickiego stylu pisania oraz unikać najczęstszych błędów popełnianych podczas pisania w języku angielskim lub niemieckim.

Oprócz 10-godzinnych warsztatów uczestnicy odbędą dwie 1-godzinne indywidualne konsultacje poświęcone analizie wersji roboczej i ostatecznej artykułu.

Kurs i konsultacje prowadzone będą przez lektorów Uniwersyteckiego Centrum Języków Obcych oraz Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie posiadających szerokie doświadczenie w zakresie specjalistycznych zajęć językowych na wydziałach UMK.

Mamy nadzieję, że warsztaty zaowocują wartościowymi publikacjami w językach obcych.

Rekrutacja trwa do 17 kwietnia 2023 (godzina 24.00, grupa z języka niemieckiego) i odbywa się za pośrednictwem poczty internetowej, przez wysyłanie zgłoszenia na adres mailowy: myfirstarticle@umk.pl. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, nr albumu, status (student/doktorant), kierunek i rok studiów/obszar nauk/szkoła doktorska. O zakwalifikowaniu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Po zakończeniu rekrutacji osoby, które zakwalifikowały się na warsztaty otrzymają informację pocztą elektroniczną.

Warsztaty finansowane są z funduszu IDUB.

3. Ogłoszenia i dokumenty:

4. Osoba do kontaktu:

dr Anna Olkiewicz-Mantilla, e-mail: ao@umk.pl.