Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8 obrazek nr 9 obrazek nr 10 obrazek nr 11 obrazek nr 12 obrazek nr 13 obrazek nr 14 obrazek nr 15 obrazek nr 16 obrazek nr 17 obrazek nr 18

Edycja VI 04.09.2023 – 03.10.2023 r.

Konkurs skierowany był do młodych naukowców w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) posiadający stopień doktora i będący pracownikami Uniwersytetu, nauczycieli akademickich, którzy w dniu złożenia wniosku nie ukończyli 50. roku życia, nauczycieli akademickich spełniający kryteria określone w pkt. 1 lub 2, którzy w ostatnich 3 latach urodzili lub wychowywali dziecko korzystając z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, którzy nie kierują i w ciągu ostatnich 5 lat nie kierowali własnym grantem badawczym uzyskanym ze środków zewnętrznych pochodzących z Narodowego Centrum Nauki (NCN), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH), Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) lub Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Do konkursu wpłynęły 26 zgłoszeń do rady HS, 4 zgłoszeń do rady ST oraz 19 zgłoszeń do rady NZ (razem 49 wniosków, w tym 48 spełniających wymagania formalne). Wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej przez właściwe rady dziedzinowe.

W wyniku przeprowadzonych ocen indywidualnych sporządzona została lista laureatów w konkursie “Inicjatywa Doskonałości – Debiuty – VI edycja”.

Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce:

 1. dr Maciej Żenkiewicz
 2. mgr Andrzej Meler
 3. dr hab. Marzenna Wiśniewska
 4. dr Małgorzata Sobczyk
 5. dr Ewa Doleżyńska-Sewerniak
 6. dr Daria Jagiełło

Nauki o Życiu:

 1. dr hab. Artur Słomka, prof. UMK
 2. mgr Justyna Durślewicz
 3. dr Anna Budzyńska
 4. mgr Gracjan Różański
 5. dr Hanna Kletkiewicz
 6. dr Dawid Szwedowski
 7. dr hab. Katarzyna Skonieczna, prof. UMK
 8. mgr Martyna Parol-Kulczyk
 9. dr Dorota Gawenda-Kempczyńska
 10. dr Paulina Antosik

Nauki Ścisłe i Techniczne:

 1. dr inż. Rafał Szczepański
 2. mgr inż. Mateusz Tejer

Ocenę formalną i merytoryczną zgłoszeń konkursowych wykonały rady dziedzinowe, osobno w trzech panelach:

Rada Dziedzinowa Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS):

 • dr hab. Maciej Karwowski, Uniwersytet Wrocławski,
 • dr Joanna Dreszer, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK,
 • dr hab. Joanna Wojdon, Uniwersytet Wrocławski,
 • dr hab. Elżbieta Skibińska, Uniwersytet Wrocławski.
 • dr hab. Ewa Dahlig-Turek, prof. IS PAN, Polska Akademia Nauk,
 • ­dr hab. Łukasz Młyńczyk, Uniwersytet Warszawski,
 • dr hab. Karolina Kremens, Uniwersytet Wrocławski,

Rada Dziedzinowa Nauk Ścisłych i Technicznych (ST):

 • dr hab. Agnieszka Szumna, Polska Akademia Nauk,
 • dr hab. Justyna Kozłowska, Wydział Chemii UMK,
 • dr hab. Agnieszka Janiuk, Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk,
 • dr hab. inż. Leszek Rutkowski, Politechnika Częstochowska,
 • dr hab. Jerzy Nawrocki, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, PIG-PIB,
 • dr hab. Katarzyna Lisowska, Uniwersytet Łódzki,

Rada Dziedzinowa Nauk o Życiu (NZ):

 • dr hab. Ewa Łojkowska, Uniwersytet Gdański,
 • dr hab. Marek Foksiński, prof. UMK, Wydział Farmaceutyczny UMK,
 • dr hab. Agnieszka Gorzkowska, prof. SUM, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
 • dr hab. Edyta Reszka, Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr J. Nofera w Łodzi,
 • dr hab. n. med. Jacek Witkowski, Gdański Uniwersytet Medyczny,
 • dr hab. n. med. Kamila Wojas-Krawczyk, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 • dr hab. inż. Beata Kolesińska, Politechnika Łódzka,
 • dr hab. Joanna Izdebska, prof. UG, Uniwersytet Gdański.