Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8 obrazek nr 9 obrazek nr 10 obrazek nr 11 obrazek nr 12 obrazek nr 13 obrazek nr 14 obrazek nr 15 obrazek nr 16 obrazek nr 17 obrazek nr 18

Konkurs na wsparcie projektów naukowych spoza CD ,,W kierunku medycyny spersonalizowanej”

Na podstawie Zarządzenia nr 198 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 września 2021 r. Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości ,,W kierunku medycyny spersonalizowanej” ogłasił konkurs na wsparcie projektów naukowych spoza Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości ,,W kierunku medycyny spersonalizowanej”

  1. Konkurs organizowany jest przez Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „W kierunku medycyny spersonalizowanej”, zwane dalej Centrum.
  2. Celem konkursu jest wsparcie naukowców i zespołów spoza Centrum o wyróżniającym się potencjale badawczym, których aktywność naukowa wpisuje się w tematykę dotyczącą obszarów badań Centrum (opis na stronie https://www.umk.pl/idub/monitoring-i-ewaluacja/).
  3. Projekty powinny być realizowane między 1 grudnia 2021 a 30 września 2022 r.
  4. Kierownikiem projektu może być jedynie pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, niebędący członkiem żadnego uniwersyteckiego centrum doskonałości ani żadnego zespołu badawczego z wyłaniającego się pól badawczych.
  5. Zgłoszenia (plik pdf wypełniony w języku polskim lub angielskim) należy wysłać do 8 listopada 2021 r. włącznie na adres topermed@cm.umk.pl. Wzór wniosku zamieszczony jest w załączniku do niniejszego ogłoszenia.
  6. Wysokość dofinansowania jednego projektu to maksymalnie 25 tysięcy złotych. Środki finansowe mogą być przeznaczone zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowalnych, znajdującym się w Zarządzeniu Nr 239 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 2 listopada 2020 r. Regulamin organizacyjny oraz zasady zarządzania programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu z wyłączeniem wydatków związanych z remontami pomieszczeń. W bieżącej edycji konkursu planowane jest dofinansowanie 8 wniosków.
  7. Procedura konkursowa zostanie przeprowadzona zgodnie z opisem w Zarządzeniu nr 198 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 września 2021 r. Regulamin konkursu na wsparcie projektów naukowych spoza Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości ,,W kierunku medycyny spersonalizowanej”
  8. Lista laureatów zostanie ogłoszona do dnia 30 listopada 2021 r. Każdy z wnioskodawców zostanie poinformowany o wyniku drogą elektroniczną.
  9. Od rozstrzygnięcia rady naukowej Centrum wnioskodawcy przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 7 dni od dnia poinformowania o wyniku procedury konkursowej. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wymaga uzasadnienia. Rozstrzygnięcie rady naukowej Centrum wydane w wyniku wniesionego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest ostateczne.
  10. Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres topermed@cm.umk.pl

WNIOSEK