Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8 obrazek nr 9 obrazek nr 10 obrazek nr 11 obrazek nr 12 obrazek nr 13 obrazek nr 14 obrazek nr 15 obrazek nr 16 obrazek nr 17 obrazek nr 18

Edycja I 2020 aparatura

1. Nabór wniosków:

do 20.03.2020

Nabór zakończony

2. Opis konkursu:

Celem konkursu było wsparcie aparaturowe Centrów Doskonałości (CD) oraz wyłaniających się pól badawczych – Emerging Fields (EF). Pod pojęciem „aparatury” rozumie się również oprogramowanie. Pytania dotyczące projektu można kierować na adres idub@umk.pl.

3. Ogłoszenia i dokumenty:

Zgłoszenia do konkursu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, należy wysłać przy wykorzystaniu dedykowanego formularza internetowego, który był udostępniony na początku stycznia na stronie www.umk.pl/idub w terminie do 20.03.2020 r. W przypadku wymogu formalnego (wnioskowane kwoty, kompletność wniosku, przynależność Wnioskodawcy do CD, EF) obowiązywała zasada „spełnia/nie spełnia”, natomiast na potrzeby oceny merytorycznej przyjęta była punktacja określona w Załączniku 2.

4. Kontakt:

E-mail: idub@umk.pl