Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8 obrazek nr 9 obrazek nr 10 obrazek nr 11 obrazek nr 12 obrazek nr 13 obrazek nr 14 obrazek nr 15 obrazek nr 16 obrazek nr 17 obrazek nr 18

Inwestycje aparaturowe

1. Nabór wniosków:

01.09.2023 r. – 30.09.2023 r. – nabór uzupełniający (tylko dla grup badawczych z Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości “Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja”)

31.03.2023 r. – 03.05.2023 r.

2. Opis konkursu:

1 września rusza nabór uzupełniający do konkursu “Inwestycje aparaturowe” (tylko dla grup badawczych z Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości DAMSI).  Celem konkursu jest wsparcie aparaturowe uniwersyteckich centrów doskonałości (CD) oraz zespołów w ramach wyłaniających się pól badawczych – Emerging Fields (EF). Środki na inwestycje aparaturowe mogą być przeznaczone na:

  1. zakup nowej aparatury lub stanowiska badawczego,
  2. budowę nowej aparatury lub stanowiska badawczego,
  3. rozbudowę już istniejącej aparatury lub stanowiska badawczego,
  4. unowocześnienie już istniejącej aparatury lub stanowiska badawczego,
  5. pokrycie kosztów leasingu lub wypożyczenia aparatury,
  6. pokrycie kosztów dostępu do aparatury lub infrastruktury badawczej.

Pod pojęciem „aparatury” rozumie się również oprogramowanie. Maksymalna kwota dofinasowania w konkursie wynosi 500 000 zł na jeden wniosek dla EF oraz 720 000 zł na jeden wniosek dla CD. Dopuszcza się łączenie środków w celu pokrycia kosztów aparatury, pod warunkiem spełnienia wymogów formalnych związanych z łączeniem środków z różnych źródeł.

3. Ogłoszenia i dokumenty:

Wnioski należy składać elektronicznie z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego. Pytania dotyczące projektu można kierować na adres aparatura@umk.pl.

W czasie trwania naboru zapraszamy na konsultacje. Dyżur odbywać się będzie poprzez aplikację Teams w dniach, 4, 11, 18, 25 kwietnia w godz. 10.00-11.00. Link do spotkania.

 

4. Kontakt:

Osoba do kontaktu: mgr Liliana Rynkiewicz, tel. 56 611 31 41.


5. Wyniki: