Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8 obrazek nr 9 obrazek nr 10 obrazek nr 11 obrazek nr 12 obrazek nr 13 obrazek nr 14 obrazek nr 15 obrazek nr 16 obrazek nr 17 obrazek nr 18

Konkurs na wybór zespołów badawczych reprezentujących wyłaniające się pola badawcze w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

1. Nabór wniosków:

Nabór zakończony.

2. Opis konkursu:

Celem konkursu jest wybór 12 zespołów badawczych w ramach wyłaniających się pól badawczych –  Emerging Fields (EF), po 4 w każdej z grup dziedzinowych, tj. w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, w dziedzinie nauk o życiu oraz w dziedzinie nauk ścisłych i technicznych.

Warunkiem przystąpienia zespołu do konkursu jest przedstawienie planu rozwoju potencjału naukowego na okres 3 lat, tj. od 1.01.2023 r. do 31.12.2025 r.  Zespoły, które wygrają konkurs otrzymają status nowego zespołu badawczego w ramach wyłaniającego się pola badawczego na Uniwersytecie.

Laureaci konkursu otrzymają w ciągu 3 lat ich funkcjonowania wsparcie finansowe w wysokości 1 000 000 zł oraz możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia w konkursach dedykowanych członkom zespołów EF.

W konkursie mogą wziąć udział zespoły badawcze działające na UMK, które w okresie ostatnich 5 lat wykazywały się udokumentowaną aktywnością naukową – pozyskiwaniem funduszy na badania naukowe, realizacją projektów badawczych oraz aktywnością w zakresie zwiększania umiędzynarodowienia badań na UMK.  W konkursie mogą brać udział zespoły interdyscyplinarne.

Członkowie zespołu badawczego w ramach wyłaniającego się pola badawczego nie mogą być jednocześnie członkami żadnego z uniwersyteckich centrów doskonałości utworzonych w ramach IDUB.

3. Ogłoszenia i dokumenty:

Wnioski w konkursie należy składać elektronicznie wyłącznie z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego.

Pytania dotyczące projektu można kierować na adres ef@umk.pl.

4. Kontakt:

Osoba do kontaktu: mgr Liliana Rynkiewicz, tel. 56 611 31 41.

5. Wyniki konkursu:

Wyniki


Edycja I – 2020