Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8 obrazek nr 9 obrazek nr 10 obrazek nr 11 obrazek nr 12 obrazek nr 13 obrazek nr 14 obrazek nr 15 obrazek nr 16 obrazek nr 17 obrazek nr 18

Publikacje – konkurs publikacyjny dla pracowników

Konkurs “Publikacje dla pracowników” (trzeci kwartał)

1. Nabór wniosków:


Zapraszamy do składania wniosków w konkursie.


2. Opis konkursu:

Celem konkursu jest umożliwienie nauczycielom akademickim uzyskania finansowania kosztów publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych oraz ich upowszechnienia w otwartym dostępie (Open Access). Nabór wniosków odbywa się w trzech odrębnych grupach, które tworzą:

  1. członkowie uniwersyteckich centrów doskonałości (UCD)
  2. członkowie zespołów badawczych wyłaniających się pól badawczych (Emerging fields – EF)
  3. osoby spoza zespołów, o których mowa w ustępach 1 i 2, w ramach limitu na zrównoważony rozwój dyscyplin na Uniwersytecie.

Zgodnie z regulaminem konkursu środki finansowe dotyczące kosztów publikacji mogą zostać przyznane wyłącznie na umieszczenie artykułu w systemie publikacji Open Access w czasopismach naukowych z:

1) Q1 według Web of Science w przypadku finasowania ze środków dla uniwersyteckich centów doskonałości;

2) Q1 i Q2 według Web of Science w przypadku finasowania ze środków dla zespołów badawczych wyłaniających się pól badawczych oraz zrównoważonego rozwoju.

Środki przeznaczone na finansowanie publikacji są wydatkowane w cyklach kwartalnych do momentu wyczerpania kwot przeznaczonych na ten cel w danym kwartale. Wnioski złożone w ramach konkursu opiniowane będą przez komisję weryfikującą, która w ocenie uwzględnia analizę parametrów bibliometrycznych dotyczących czasopisma (wskaźniki, które będą brane pod uwagę w ocenie wniosku zostały określone w załączniku nr 2 do regulaminu konkursu).

Warunkiem koniecznym uzyskania finansowania jest złożenie wniosku przy wykorzystaniu formularza zgłoszeniowego przed wykonaniem usługi i dostarczeniem faktury – nie ma możliwości opłacenia faktury jeśli wcześniej nie było zgody na  finansowanie i zamówienia (stosowne zamówienie wpisuje w xprimerze Sekretariat IDUB). W przypadku wydawnictw zagranicznych wnioskowana kwota powinna uwzględniać również 23% podatku VAT, który Uniwersytet musi opłacić. Po uzyskaniu zgody na finansowanie publikacji ze środków IDUB fakturę należy, niezwłocznie po jej otrzymaniu, przekazać do Sekretariatu IDUB wraz z podaniem dziennej daty wykonania usługi.

3. Ogłoszenia i dokumenty:

4. Kontakt:

Osoba do kontaktu: mgr Joanna Bożejewicz, tel. 56 611 31 31.