Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8 obrazek nr 9 obrazek nr 10 obrazek nr 11 obrazek nr 12 obrazek nr 13 obrazek nr 14 obrazek nr 15 obrazek nr 16 obrazek nr 17 obrazek nr 18

Publikacje – konkurs publikacyjny dla pracowników

Konkurs “Publikacje dla pracowników” (czwarty kwartał)

1. Nabór wniosków:


Dziękujemy za zainteresowanie finansowaniem kosztów publikacji dla pracowników w ramach programu “Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Na chwilę obecną zawieszony zostaje nabór wniosków dla osób spoza zespołów badawczych, tj. limity  na zrównoważony rozwój wszystkich dyscyplin na UMK (SD), ponieważ środki finansowe przyznane na te publikacje w roku 2022 zostały wyczerpane. Nabór wniosków dla osób z zespołów badawczych Emerging Fields oraz dla członków uniwersyteckich centrów doskonałości (UCD) prowadzony jest bez zmian.


2. Opis konkursu:

Celem konkursu jest umożliwienie nauczycielom akademickim uzyskania finansowania kosztów publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych oraz ich upowszechnienia w otwartym dostępie (Open Access). Nabór wniosków odbywa się w trzech odrębnych grupach, które tworzą:

  1. członkowie uniwersyteckich centrów doskonałości (UCD)
  2. członkowie zespołów badawczych wyłaniających się pól badawczych (Emerging fields – EF)
  3. osoby spoza zespołów, o których mowa w ustępach 1 i 2, w ramach limitu na zrównoważony rozwój dyscyplin na Uniwersytecie.

Warunkiem koniecznym uzyskania finansowania jest złożenie wniosku przy wykorzystaniu formularza zgłoszeniowego przed wykonaniem usługi i dostarczeniem faktury – nie ma możliwości opłacenia faktury jeśli wcześniej nie było zgody na  finansowanie i zamówienia (stosowne zamówienie wpisuje w xprimerze Sekretariat IDUB). W przypadku wydawnictw zagranicznych wnioskowana kwota powinna uwzględniać również 23% podatku VAT, który Uniwersytet musi opłacić. Po uzyskaniu zgody na finansowanie publikacji ze środków IDUB fakturę należy, niezwłocznie po jej otrzymaniu, przekazać do Sekretariatu IDUB wraz z podaniem daty wykonania usługi.

3. Ogłoszenia i dokumenty:

4. Kontakt:

Osoba do kontaktu: mgr Joanna Bożejewicz, tel. 56 611 31 31.