Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8 obrazek nr 9 obrazek nr 10 obrazek nr 11 obrazek nr 12 obrazek nr 13 obrazek nr 14 obrazek nr 15 obrazek nr 16 obrazek nr 17 obrazek nr 18

Grants4NCUStudents II edycja 2021

1. Nabór:

23.02.2021 r. – 23.03.2021 r.
Nabór zakończony

2. Wyniki konkursu:

Ogłoszenie wyników nastąpi do końca kwietnia 2021 r. Lista laureatów konkursu poniżej. Decyzje wraz
z kartą oceny zostaną przesłane drogą mailową na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

Wyniki II edycja