Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8 obrazek nr 9 obrazek nr 10 obrazek nr 11 obrazek nr 12 obrazek nr 13 obrazek nr 14 obrazek nr 15 obrazek nr 16 obrazek nr 17 obrazek nr 18

Grants4NCUStudents

1. Nabór wniosków:

02.10.2023 – 31.10.2023 r.

2. Opis konkursu:

Celem konkursu jest wspieranie inicjatyw naukowych, artystycznych oraz konserwatorskich studentów i doktorantów, wpisujących się w cztery najważniejsze cele UMK jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Obejmują one przede wszystkim badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, zakup materiałów oraz wyjazdy na zagraniczne konferencje międzynarodowe, udział w konkursach międzynarodowych oraz organizację wystawy indywidualnej lub grupowej. Konkurs jest skierowany do: studentów UMK, Studenckich Kół Naukowych UMK i doktorantów UMK (z wyłączeniem doktorantów będących członkami zespołów w ramach Centrów Doskonałości).

3. Ogłoszenia i dokumenty:

W czasie trwania naboru zapraszamy na konsultacje. Dyżur odbywać się będzie poprzez aplikację Teams (link do spotkania).

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać elektronicznie, z wykorzystaniem formularza
zgłoszeniowego, odpowiednio dla:

a) projektu badawczego, artystycznego, konserwatorskiego lub wystawy – Formularz zgłoszeniowy-projekty
b) wyjazdu na konferencję naukową lub udziału w konkursie lub wystawie – Formularz zgłoszeniowy-wyjazdy

Lista laureatów konkursu zostanie ogłoszona na stronie IDUB. Decyzje wraz z kartą oceny zostaną przesłane drogą mailową na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

4. Kontakt:

Pytania dotyczące projektu można kierować na adres Grants4NCUStudents@umk.pl.

Sekretariat IDUB, mgr Dominika Kwiecińska, e-mail: d_kwiecinska@umk.pl, tel. 56 611 31 31


5. Wyniki zakończonych edycji: