Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8 obrazek nr 9 obrazek nr 10 obrazek nr 11 obrazek nr 12 obrazek nr 13 obrazek nr 14 obrazek nr 15 obrazek nr 16 obrazek nr 17 obrazek nr 18

Mobilności dla studentów SMART, II edycja 2022

1. Nabór wniosków:

12.12.2022-4.01.2023

Nabór zakończony

2. Opis konkursu:

Celem konkursów SMART 1 i SMART2 jest umożliwienie studentom Uniwersytetu odbycia kształcenia oraz wyjazdów stażowych i praktyk w zagranicznych uczelniach poprzez dodatkowe wsparcie wyjazdów z programu Erasmus+. W ramach konkursu można zdobyć dodatkowo międzynarodowe doświadczenie badawcze poprzez realizację, w trakcie wyjazdu do zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, samodzielnego projektu badawczego lub udział w realizacji projektu badawczego prowadzonego w instytucji.

Celem konkursu SMART3 jest umożliwienie studentom Uniwersytetu zdobycia międzynarodowego doświadczenia badawczego poprzez realizację projektów badawczych w zagranicznych jednostkach naukowych. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie finansowania trwającego od 2 do 4 tygodni stażu badawczego w zagranicznej instytucji naukowej.

Konkurs przeznaczony jest dla:

  • studentów UMK studiów I i II stopnia, którzy są zakwalifikowani do wyjazdów dydaktycznych, stażowych i praktyk z programu Erasmus+,
  • studentów UMK studiów I i II stopnia, którzy są chętni do odbycia 2-4 tygodniowej wizyty naukowej w zagranicznej instytucji naukowej.

3. Ogłoszenia i dokumenty:

Wnioski składane są za pomocą formularza elektronicznego. Terminy składania wniosków i dokumenty:
SMART 1 – formularz zgłoszeniowy

SMART 2 – formularz zgłoszeniowy

  • Regulamin

SMART 3 – formularz zgłoszeniowy

W czasie trwania naboru zapraszamy na konsultacje. Dyżur odbywać się będzie poprzez aplikację Teams w czwartki w godzinach 12:00-13:00.Link do spotkania.

4. Kontakt:

Osoba do kontaktu: mgr Joanna Bożejewicz, tel. 56 611 31 31.

5. Wyniki:

Wyniki