Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8 obrazek nr 9 obrazek nr 10 obrazek nr 11 obrazek nr 12 obrazek nr 13 obrazek nr 14 obrazek nr 15 obrazek nr 16 obrazek nr 17 obrazek nr 18

Konkurs na ekspertów

1. Nabór wniosków:

02.04.2024 – 25.04.2024 – III Edycja

2. Opis konkursu:

Konkurs ma na celu wyłonienie zespołu ekspertów posiadających doświadczenie w zdobywaniu środków zewnętrznych na cele naukowe oraz w kierowaniu zespołami realizującymi zewnętrzne granty badawcze. Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie nauczyciele akademiccy, co najmniej ze stopniem doktora, zatrudnieni na Uniwersytecie, którzy zrealizowali oraz poprawnie rozliczyli co najmniej jeden grant uzyskany w konkursach organizowanych przez NCN, NCBiR, NPRH, NAWA, FNP oraz w ramach programów EU.

3. Ogłoszenia i dokumenty:

Zgłoszenia do konkursu, należy składać za pomocą formularza zgłoszeniowego zgodnie z harmonogramem konkursu

Zgłoszenie przygotowane w języku angielskim powinno zawierać:

  1. dane osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, wydział, jednostka, dyscyplina naukowa, stopień lub tytuł naukowy, nr telefonu, adres mailowy);
  2. informacje na temat kierowanych (realizowanych i zakończonych) grantów (tytuł, agencja, typ konkursu, lata realizacji, przyznana kwota, liczba wykonawców, lista partnerów);
  3. wskazanie dyscypliny lub dyscyplin, w których osoba zgłaszająca jest kompetentna oraz może udzielić pomocy osobie przygotowującej wniosek o grant;
  4. określenie agencji i programów (konkursów) grantowych, w których zgłaszający może udzielić wsparcia osobie przygotowującej wniosek;
  5. wskazanie trzech najważniejszych osiągnieć uzyskanych w okresie ostatnich 10 lat;
  6. podpisane oświadczenie wnioskodawcy wg załącznika nr 5 do niniejszego Regulaminu.

Dokumenty:

4. Kontakt:

Sekretariat IDUB, mgr Dominika Kwiecińska, tel. 56 611 31 52.


5. Wyniki:

II edycja 2022
I edycja 2020