Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8 obrazek nr 9 obrazek nr 10 obrazek nr 11 obrazek nr 12 obrazek nr 13 obrazek nr 14 obrazek nr 15 obrazek nr 16 obrazek nr 17 obrazek nr 18

Mobilności dla pracowników

1. Nabór wniosków:

23.10.2023 – 20.11.2023 r. – edycja VIII

2. Opis konkursu:

1) Konkurs dla stażystów po doktoracie wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych w ramach
programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”
– Celem konkursu jest umożliwienie młodym naukowcom zatrudnionym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zdobycia międzynarodowego doświadczenia badawczego poprzez realizację staży podoktorskich w uznanych zagranicznych instytucjach naukowych. W konkursie może wziąć udział osoba, która uzyskała stopień doktora w okresie do 3 lat (w uzasadnionych przypadkach do 5 lat) przed złożeniem wniosku i jest zatrudniona na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w grupie pracowników badawczych albo badawczo-dydaktycznych. W uzasadnionych przypadkach w konkursie może wziąć osoba, w stosunku do której uruchomiono procedurę nadania stopnia doktora przed złożeniem wniosku i która spełnia inne warunki przystąpienia do konkursu.
Zgłoszenia należy dokonać poprzez: Formularz zgłoszeniowy.

2) Konkurs dla stażystów po doktoracie wizytujących UMK w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” – Celem konkursu jest umiędzynarodowienie badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych prowadzonych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu poprzez realizację staży podoktorskich młodych naukowców z zagranicy. W konkursie może wziąć udział osoba, która uzyskała stopień doktora w zagranicznej instytucji naukowej w okresie do 3 lat (w uzasadnionych przypadkach do 5 lat) przed złożeniem wniosku. W uzasadnionych przypadkach w konkursie może wziąć osoba, w stosunku do której uruchomiono procedurę nadania stopnia doktora przed złożeniem wniosku i która spełnia inne warunki przystąpienia do konkursu.
Zgłoszenia należy dokonać poprzez: Formularz zgłoszeniowy.

3) Konkurs dla doświadczonych pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” – Celem konkursu jest umożliwienie doświadczonym naukowcom zatrudnionym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zdobycia międzynarodowego doświadczenia badawczego poprzez realizację krótkoterminowych wizyt w uznanych zagranicznych instytucjach naukowych. W konkursie może wziąć udział osoba zatrudniona na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika na stanowisku profesora lub profesora uczelni oraz asystenta lub adiunkta, jeśli uzyskała stopień doktora w okresie powyżej trzech lat od złożenia wniosku
i spełnia inne warunki przystąpienia do konkursu.
Zgłoszenia należy dokonać poprzez: Formularz zgłoszeniowy.

4) Konkurs dla profesorów wizytujących UMK w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” – Celem konkursu jest umiędzynarodowienie badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych prowadzonych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu poprzez realizację krótkoterminowych wizyt wybitnych naukowców z zagranicy. W konkursie może wziąć udział osoba zatrudniona w zagranicznej instytucji naukowej na stanowisku Assistant Professor, Researcher, Associate Professor, Full Professor albo Reader (bądź na ekwiwalentnych stanowiskach).
Zgłoszenia należy dokonać poprzez: Formularz zgłoszeniowy.

3. Ogłoszenia i dokumenty:

Uwaga! Jest możliwość uczestnictwa w konkursie dla osób, które już brały udział w “Mobilnościach dla pracowników” w poprzednich edycjach.

W czasie trwania naboru zapraszamy na konsultacje. Dyżur pełni pan dr. hab. Mariusz Kozakiewicz, prof. UMK, konsultacje odbywać się będą poprzez aplikację Teams. Link do spotkania.

Pytania dotyczące projektu można kierować na adres mobilnosci@umk.pl.

4. Kontakt:

Sekretariat IDUB, mgr Dominika Kwiecińska, e-mail: d_kwiecinska@umk.pl, tel. 56 611 31 31.


5. Wyniki zakończonych edycji: