Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8 obrazek nr 9 obrazek nr 10 obrazek nr 11 obrazek nr 12 obrazek nr 13 obrazek nr 14 obrazek nr 15 obrazek nr 16 obrazek nr 17 obrazek nr 18

Priorytetowe zespoły badawcze UMK (edycja I)

1. Nabór wniosków:

2. Opis konkursu:

Konkurs na „Priorytetowe zespoły badawcze UMK” zorganizowany został przez Zespół 2 projektu “Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – wizja doskonałości badawczej” w ramach przedsięwzięcia „Strategia doskonałości – uczelnia badawcza” finansowanego przez MNiSW. Celem konkursu było wyłonienie priorytetowych obszarów badań oraz strategicznych partnerów międzynarodowych. Wybrane zespoły badawcze charakteryzują się wyróżniającą aktywnością naukową, silną współpracą międzynarodową oraz przedstawią plan rozwoju potencjału naukowego na okres 3 lat. Na konkurs w wyznaczonym terminie wpłynęły 52 wnioski.

3. Wyniki: