Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl

Priorytetowe zespoły uczelni wspierane w ramach ID-UB w latach 2020-2022

Lp Nazwa zespołu Lider/liderzy Dyscypliny Skład osobowy zespołu
Laureaci
1 Quantum systems for fundamental research group prof. dr hab. Roman Ciuryło Fizyka Skład osobowy
2 Toruń Astrophysics, theoretical Spectroscopy, and Quantum chemistry team dr hab. Katharina Boguslawski, prof. UMK

dr Dariusz Kędziera

Astronomia, fizyka, chemia Skład osobowy
3 Quantum Nanophotonics prof. dr hab. Sebastian Maćkowski Fizyka Skład osobowy
4 Galaxy evolution and structure research group dr hab. Krzysztof Katarzyński, prof. UMK Astronomia Skład osobowy
5 Life-sciences, Applications, Nano-photonics – Cutting Edge Technologies dr hab. Maciej Szkulmowski, prof. UMK Fizyka, medycyna, informatyka Skład osobowy
6 Ergodic Theory and Analytic Number Theory prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk Matematyka Skład osobowy
7 Interdysciplinary Team for Research, Conservation and Restoration of the Cultural Heritage at NCU prof. dr hab. Elżbieta Basiul

prof. dr hab. Tomasz Ważny

prof. dr hab. Piotr Targowski

Konserwacja zabytków, sztuki piękne, fizyka, chemia Skład osobowy
8 Group for the evaluation of the functional consequences of endogenously generated DNA modifications dr hab. Daniel Gackowski, prof. UMK Farmacja, medycyna Skład osobowy
Finaliści
9 Interdisciplinary Innovation in Personalized Medicine Team dr hab. Barbara Bojko, prof. UMK

dr Justyna Kozłowska

dr hab. Anna Bajek, prof. UMK

Farmacja, chemia, medycyna Skład osobowy 
10 Center for Language Evolution Studies dr hab. Przemysław Żywiczyński, prof. UMK Języko­znawstwo, biologia Skład osobowy
11 Biomedical & phaRmAceutical InterdiscipliNary group prof. dr hab. Michał Marszałł

prof. dr hab. Iwona Łakomska

Farmacja, chemia, biologia Skład osobowy 
12 Medically oriented Molecular BIophysics Team prof. dr hab. Wiesław Nowak Fizyka Skład osobowy
13 Regenerative Medicine Team dr hab. Marta Pokrywczyńska, prof. UMK

prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

prof. dr hab. Tomasz Drewa

Biotech­no­logia, chemia, urologia, chirurgia, trans­plan­to­logia Skład osobowy
14 Climate Change Research Unit prof. dr hab. Rajmund Przybylak

dr hab. Piotr Oliński, prof. UMK

Nauki o ziemi, historia Skład osobowy
15 Phylogenetic and biogeographic approaches to ecological community assembly and cladogensis in global ecosystems and in evolutionary time prof. dr hab. Krzysztof Szpila Biologia Skład osobowy
16 Environmental Archeology Research Team prof. dr hab. inż. Daniel Makowiecki Archeologia Skład osobowy
17 Team for Traceology and Residue studies dr hab. Grzegorz Osipowicz, prof. UMK Archeologia, chemia, geomorfo­logia Skład osobowy
Wyróżnieni
18 Bio-Sep prof. dr hab. Bogusław Buszewski Chemia, biologia Skład osobowy 
19 Bioinformatics in medical and population genomics prof. dr hab. Tomasz Grzybowski

prof. dr hab. Jarosław Meller

dr hab. Rafał Adamczak, prof. UMK

Biologia medyczna, bioinfor­ma­tyka, medycyna Skład osobowy
20 CatFlood Research Team dr hab. Piotr Weckwerth, prof. UMK Geomorfo­logia, geologia, sedy­mento­logia Skład osobowy
21 Formal Languages and Concurrency dr Łukasz Mikulski Informatyka, matematyka Skład osobowy
22 Multifunctional Nanomaterials Research Group prof. dr hab. Artur Terzyk

prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz

dr hab. Katarzyna Roszek, prof. UMK

Chemia, biologia Skład osobowy
23 Neuroinformatics prof. dr hab. Włodzisław Duch Informatyka, kognity­wistyka, fizyka Skład osobowy
24 Plant-Microbiome Interactions Team prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz Biologia Skład osobowy
25 Interdisciplinary Centre for Emigration Studies

 

 

dr hab. Rafał Moczkodan, prof. UMK

dr hab. Marcin Wołk, prof. UMK

dr hab. Mirosław Supruniuk

Litera­tu­ro­znawstwo, języko­znawstwo, archiwi­styka Skład osobowy 
26 Cytoskeleton Research Group dr hab. Dariusz Grzanka, prof. UMK

dr hab. Maciej Gagat, prof. UMK

Medycyna, medycyna biolo­giczna Skład osobowy
27 Centre for Underwater Archaeology dr hab. Andrzej Pydyn, prof. UMK Archeologia, fizyka, hydro­bio­logia, hydrologia, geografia Skład osobowy
28 Aristotle’s Friends prof. dr hab. Andrzej Pietruszczak Filozofia, logika Skład osobowy
29 Biomaterials and Cosmetics Research Group prof. dr hab. Alina Sionkowska Chemia, weterynaria, biologia, medycyna Skład osobowy
30 Designing optimal conditions for detailed knowledge of nuclear excitation by electron capture dr hab. Katarzyna Słabkowska, prof. UMK Fizyka, chemia Skład osobowy
31 Philosophical Analyses of Contemporary Social Theories Research Team dr hab. Janusz Grygieńć, prof. UMK

dr hab. Łukasz Dominiak, prof. UMK

Filozofia, politologia, ekonomia Skład osobowy 
32 Urban Soil Environment dr hab. Piotr Hulisz, prof. UMK Glebo­znawstwo, mikro­bio­logia, geoekologia, botanika, ekologia, hydro­geo­logia Skład osobowy
33 Team of Photovoltaic, Material Engineering, Applied Physics, Metrology and Power Electronics

 

dr hab. Anna Zawadzka, prof. UMK

dr hab. inż. Tomasz Tarczewski, prof. UMK

dr hab. inż. Karol Strzałkowski, prof. UMK

Fizyka, fotowoltaika, inżynieria materiałowa, elektronika, metrologia, chemia, energo­ele­ktro­nika Skład osobowy
34 Sustainability-Team prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś Zarządzanie, ekonomia Skład osobowy
35 Late Antique Literature Research Group prof. dr hab. Przemysław Nehring Litera­tu­ro­znawstwo Skład osobowy

Informacje nt. konkursu