Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl

Programy Letnie

Celem konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Toruńskie Programy Letnie dla Studentów” jest umożliwienie współpracy naukowej studentów zagranicznych uczelni, z wyłączeniem doktorantów i pracowników UMK. Współpraca jest realizowana w formie maksymalnie czterotygodniowego stażu naukowego, odbywanego przez studentów na Uniwersytecie w miesiącach letnich. Konkurs dzieli się na dwa etapy:

1. Wybór projektów realizowanych w Toruńskich Programach Letnich dla Studentów

Konkurs jest skierowany do osób zatrudnionych na UMK w grupie nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopnień doktora i reprezentujących dyscyplinę naukową objętą jednym z pięciu określonych w Regulaminie konkursu Programów letnich, które planują podjąć współpracę naukową ze studentami zagranicznych uczelni, realizując wspólnie projekty badawcze.

2. Nabór studentów: realizacja letnich staży naukowych w ramach projektów realizowanych w Toruńskich Programach Letnich dla Studentów

Konkurs adresowany jest do studentów I i II stopnia z zagranicznych uczelni, którzy wykazują aktywność naukową i silną motywację do realizacji wskazanego projektu badawczego.

3. Nabór studentów do konkursu Współpraca – Integracja – Rozwój – Programy Letnie dla Studentów UMK

Konkurs adresowany do studentów I i II stopnia studiów jak jednolitych studiów magisterskich realizowanych na Uniwersytecie, którzy wykazują aktywność naukową i silną motywację do wsparcia wskazanego projektu badawczego.


Strona internetowa programów letnich UMK


Kontakt: tel. 56 611 31 31.