Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl

Rady Dziedzinowe

W programie IDUB powołano 3 rady dziedzinowe pełniące funkcje opiniodawczo-doradcze oraz nadzorujące realizację zadań określonych w programie. Do zadań rad dziedzinowych należy w szczególności:

  1. monitorowanie działalności naukowej zespołów badawczych w ramach wyłaniających się pól badawczych;
  2. przygotowywanie listy rankingowej w konkursach na zespoły badawcze w ramach wyłaniających się pól badawczych;
  3. przygotowywanie listy rankingowej w konkursach ogłaszanych dla zespołów badawczych w ramach wyłaniających się pól badawczych oraz ze środków na zrównoważenie rozwoju Uniwersytetu;
  4. opiniowanie wniosków kierownika zespołu badawczego o włączenie pracownika Uniwersytetu do zespołu lub wyłączenie go z jego składu.

Składy rad dziedzinowych: