Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl

Akty prawne

2023

ZARZĄDZENIE nr 240 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyznawania stypendiów naukowych na podwyższenie jakości rozprawy doktorskiej, finansowanych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” dla doktorantów przedłużających kształcenie w Szkołach Doktorskich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2023/2024

ZARZĄDZENIE Nr 157 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 lipca 2023 r. Regulamin konkursu na mobilność studencką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Student Mobility for InternationAl CoopeRaTion: SMART3

ZARZĄDZENIE Nr 156 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 lipca 2023 r.Regulamin konkursu na mobilność studencką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Student Mobility for InternationAl CoopeRaTion: SMART2

ZARZĄDZENIE Nr 155 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 lipca 2023 r.Regulamin konkursu na mobilność studencką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Student Mobility for InternationAl CoopeRaTion: SMART1

ZARZĄDZENIE Nr 141 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 czerwca 2023r. Regulamin konkursu na szkolenia dla doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

ZARZĄDZENIE Nr 102 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 23 maja 2023r. w sprawie jednorazowych świadczeń pieniężnych dla pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za uzyskanie finasowania projektu

ZARZĄDZENIE Nr 45 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 22 marca 2023 r. Regulamin konkurs na inwestycje aparaturowe w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” – druga edycja

ZARZĄDZENIE Nr 20 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 lutego 2023 r. Regulamin Konkursu „Moja Firma – Mój Startup” 2023 im. prof. Stefana Mellera dla  startupów i młodych innowacyjnych firm studenckich i doktoranckich organizowanego w tramach programu IDUB0 MÓJ STARTUP” 2023

ZARZĄDZENIE Nr 7 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany składu zespołu merytorycznego Uniwersyteckiego Ośrodka Analiz Strategicznych

ZARZĄDZENIE Nr 2 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie jednorazowych świadczeń pieniężnych dla pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za publikacje w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach naukowych oraz prestiżowe osiągnięcia artystyczne lub konserwatorskie


2022:

ZARZĄDZENIE Nr 193 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 225 Rektora UMK z dnia 16 listopada 2021 r. Regulamin organizacyjny oraz zasady zarządzania programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

ZARZĄDZENIE Nr 189 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 2 grudnia 2022 r. Regulamin konkursu na mobilność studencką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Student Mobility for InternationAl CoopeRaTion: SMART2 

ZARZĄDZENIE Nr 188 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 2 grudnia 2022 r. Regulamin konkursu na mobilność studencką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Student Mobility for InternationAl CoopeRaTion: SMART1 

ZARZĄDZENIE Nr 152 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 października 2022 r. Regulamin konkursu na staże studenckie w ramach programu CO-OP na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Na podstawie § 52 ust. 3 uchwały Nr 37 Senatu UMK z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120 z późn. zm.)

ZARZĄDZENIE Nr 127 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 17 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 111 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 21 czerwca 2022 r. Regulamin konkursu „STARLIGHT – konkurs na mikrogranty” 

ZARZĄDZENIE Nr 126 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 17 sierpnia 2022 r. Regulamin konkursu Współpraca – Integracja – Rozwój – Programy Letnie dla Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)

ZARZĄDZENIE Nr 125 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 17 sierpnia 2022 r. Regulamin konkursu na mobilność dla doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

ZARZĄDZENIE Nr 124 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 17 sierpnia 2022 r. Regulamin przyznawania stypendiów studentom pierwszego roku studiów na kierunkach mieszczących się w priorytetowych obszarach badawczych

ZARZĄDZENIE Nr 111 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 21 czerwca 2022 r. Regulamin konkursu „STARLIGHT – konkurs na mikrogranty”

ZARZĄDZENIE Nr 100 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 maja 2022 r. Regulamin kursu języka polskiego dla obywateli Ukrainy chcących podjąć lub kontynuować studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

ZARZĄDZENIE Nr 84 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 kwietnia 2022 r. Regulamin konkursu na wybór zespołów badawczych reprezentujących wyłaniające się pola badawcze w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

ZARZĄDZENIE Nr 77 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 14 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 149 Rektora UMK z dnia 24 czerwca 2021 r. Regulamin konkursu na staże studenckie w ramach programu CO-OP na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

ZARZĄDZENIE Nr 55 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2022 r. Regulamin Konkursu „Moja Firma – Mój Startup” im. prof. Stefana Mellera dla startupów i młodych innowacyjnych firm studenckich oraz doktoranckich organizowany w ramach programu IDUB

ZARZĄDZENIE Nr 53 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 23 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 216 Rektora UMK z dnia 8 października 2020 r. Regulamin konkursu dla stażystów po doktoracie wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

 ZARZĄDZENIE Nr 52 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 23 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 215 Rektora UMK z dnia 8 października 2020 r. Regulamin konkursu dla doświadczonych pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

ZARZĄDZENIE Nr 40 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie przyznawania „Grantów na start” dla badaczy z Ukrainy 

ZARZĄDZENIE Nr 38 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Klubu InnStart

ZARZĄDZENIE Nr 37 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 7 marca 2022 r. Regulamin konkursu Inicjatywa Doskonałości – Toruńskie Programy Letnie dla Studentów – Toruń Students Summer Programs – TSSP Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

ZARZĄDZENIE Nr 36 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 7 marca 2022 r. Regulamin finansowania kosztów publikacji doktorantów w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” 

 ZARZĄDZENIE Nr 24 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 lutego 2022 r. Regulamin konkursu na mobilność studencką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Student Mobility for InternationAl CoopeRaTion: SMART3

ZARZĄDZENIE Nr 23 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 lutego 2022 r. Regulamin konkursu na mobilność studencką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Student Mobility for InternationAl CoopeRaTion: SMART2 

ZARZĄDZENIE Nr 22 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 lutego 2022 r. Regulamin konkursu na mobilność studencką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Student Mobility for InternationAl CoopeRaTion: SMART1 

ZARZĄDZENIE Nr 21 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 lutego 2022 r. Regulamin konkursu „Grants4NCUStudents” na zadania badawcze i wyjazdy zagraniczne realizowane przez studentów i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

ZARZĄDZENIE Nr 20 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 lutego 2022 r. Regulamin konkursu na mobilność dla doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

ZARZĄDZENIE Nr 8 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 17 stycznia 2022 r. Regulamin programu „Inicjatywa Doskonałości – Ekspert” na wsparcie merytoryczne i mentoring ze strony doświadczonych badaczy/badaczek podczas przygotowywania projektów w procesie wnioskowania o granty z funduszy zewnętrznych w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB) 

Zarządzenie Nr 7 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 17 stycznia 2022 r. Regulamin konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Debiuty” w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB) 


2021

Zarządzenie Nr 255 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 149 Rektora UMK z dnia 24 czerwca 2021 r. Regulamin konkursu na staże studenckie w ramach programu CO-OP na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Zarządzenie nr 250 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 17 grudnia 2021 r. Regulamin konkursu „Publikacje” na finansowanie kosztów publikacji w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” 

Zarządzenie nr 249 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 225 Rektora UMK z dnia 16 listopada 2021 r. Regulamin organizacyjny oraz zasady zarządzania programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” 

Zarządzenie nr 225 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 listopada 2021 r. Regulamin organizacyjny oraz zasady zarządzania programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” 

Zarządzenie nr 202 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 października 2021 r. Regulamin udziału w szkoleniu „MA TRIZ I stopnia – Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań” organizowanego w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” 

Zarządzenie nr 201 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 października 2021 r. Regulamin udziału w szkoleniu „MA TRIZ II stopnia – Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań ” organizowanego w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

ZARZĄDZENIE Nr 198 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 września 2021 r. Regulamin konkursu na wsparcie projektów naukowych spoza Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości ,,W kierunku medycyny spersonalizowanej”

Zarządzenie nr 197 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 września 2021 r. Regulamin wyjazdów stażowych pracowników i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zarządzenie nr 192 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 września 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 97 Rektora UMK z dnia 19 kwietnia 2021 r. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Analiz Strategicznych 

Zarządzenie nr 191 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 96 Rektora UMK z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Analiz Strategicznych

Zarządzenie nr 188 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 września 2021 r. w sprawie przyznawania doktorantom stypendiów finansowanych ze środków uniwersyteckich centrów doskonałości w ramach programu “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Zarządzenie nr 187 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 września 2021 r. w sprawie przyznawania doktorantom stypendiów finansowanych ze środków zespołów badawczych wyłaniających się pól badawczych w ramach programu “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” 

Zarządzenie nr 181 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 14 września 2021 r. w sprawie przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego, finansowanego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Zarządzenie nr 180 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 14 września 2021 r. Regulamin przyznawania stypendiów studentom pierwszego roku studiów na kierunkach mieszczących się w priorytetowych obszarach badawczych

Zarządzenie nr 168 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 21 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 149 Rektora UMK z dnia 24 czerwca 2021 r. Regulamin konkursu na staże studenckie w ramach programu CO-OP na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zarządzenie nr 154 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 czerwca 2021 r. Regulamin konkursu „Inter-Art(s)” na działania artystyczno-badawcze realizowane przez studentów i doktorantów Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) 

Zarządzenie nr 149 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 czerwca 2021 r. Regulamin konkursu na staże studenckie w ramach programu CO-OP na Uniwesytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zarządzenie nr 135 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 7 czerwca 2021 r. Regulamin udziału w szkoleniu „MA TRIZ – Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań” organizowanego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Zarządzenie Nr 120 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 kwietnia 2021 r. Regulamin konkursu „Granty na granty europejskie” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

ZARZĄDZENIE Nr 109 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 23 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 29 Rektora UMK z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie przyznawania grantów UMK dla badaczy z zagranicy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Zarządzenie Nr 97 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 kwietnia 2021 r. Regulamin organizacyjny Uniwersyteckiego Ośrodka Analiz Strategicznych

Zarządzenie Nr 96 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Analiz Strategicznych

Zarządzenie Nr 81 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 9 kwietnia 2021 r. Regulamin konkursu dla wyłaniających się pól badawczych o przyznanie dofinansowania na rozwijanie współpracy w partnerstwie międzynarodowym z czołowymi instytucjami badawczymi w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Zarządzenie Nr 58 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 11 marca 2021 r. Regulamin konkursu Inicjatywa Doskonałości – Toruńskie Programy Letnie dla Studentów – Toruń Students Summer Programs – TSSP Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zarządzenie Nr 57 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 11 marca 2021 r. Regulamin finansowania kosztów publikacji doktorantów w ramach programu “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” 

Zarządzenie Nr 35 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 17 lutego 2021 r. Regulamin Organizacyjny Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości “Astrofizyka i Astrochemia”

Zarządzenie Nr 33 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 lutego 2021 r. Regulamin warsztatów „My First Article in English”/„Mein erster Artikel auf Deutsch” organizowanych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Zarządzenie Nr 31 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 9 lutego 2021  r. Regulamin konkursu „Grants4NCUStudents” na zadania badawcze i wyjazdy zagraniczne realizowane przez studentów i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) 

Zarządzenie Nr 7 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 21 stycznia 2021 r. Regulamin organizacyjny Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości ,,W kierunku medycyny spersonalizowanej”

Zarządzenie Nr 6 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 21 stycznia 2021 r. Regulamin organizacyjny Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości ,,Od optyki fundamentalnej do zastosowań biofotonicznych”

Zarządzenie Nr 5 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 21 stycznia 2021 r. Regulamin organizacyjny Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości ,,Interakcje – umysł, społeczeństwo, środowisko”

Zarządzenie Nr 4 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 21 stycznia 2021 r. Regulamin organizacyjny Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości ,,Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja”


2020

Zarządzenie Nr 239 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 2 listopada 2020 r. Regulamin organizacyjny oraz zasady zarządzania programu “Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Zarządzenie Nr 218 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 października 2020 r. Regulamin konkursu dla stażystów po doktoracie wizytujących Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach programu “Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” 

Zarządzenie Nr 217 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 października 2020 r. Regulamin konkursu dla profesorów wizytujących Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach programu “Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” 

Zarządzenie Nr 216 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 października 2020 r. Regulamin konkursu dla stażystów po doktoracie wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych w ramach programu “Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” 

Zarządzenie Nr 215 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 października 2020 r. Regulamin konkursu dla doświadczonych pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych w ramach programu “Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

Zarządzenie Nr 174 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 3 września 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 6 Rektora UMK z dnia 23 stycznia 2020 r. Regulamin organizacyjny oraz zasady zarządzania programu “Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zarządzenie Nr 163 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przyznawania kwoty zwiększającej stypendia doktorantom, finansowanej w ramach programu “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Zarządzenie Nr 162 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przyznawania doktorantom stypendiów finansowanych ze środków uniwersyteckich Centrów Doskonałości w ramach programu “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Zarządzenie Nr 161 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przyznawania doktorantom stypendiów finansowanych ze środków zespołów badawczych Emerging Fields w ramach programu “Inicjatywa Doskonałości – Uczenia Badawcza”

Zarządzenie Nr 124 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 64 Rektora UMK z dnia 17 kwietnia 2020 r. Regulamin konkursu na granty naukowe dla interdyscyplinarnych zespołów badawczych “Inter disciplinas excellentia” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zarządzenie Nr 105 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 20 maja 2020 r. Regulamin konkursu na kursy e-learningowe “BELL: Best E-learning Lecturer” realizowane w ramach programu “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Zarządzenie Nr 96 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 7 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 6 Rektora UMK z dnia 23 stycznia 2020 r. Regulamin organizacyjny oraz zasady zarządzania programu ‘Inicjatywa Doskonałości – Uczenia Badawcza” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zarządzenie Nr 64 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 17 kwietnia 2020 r. Regulamin konkursu na granty naukowe dla interdyscyplinarnych zespołów badawczych “Inter disciplinas excellentia” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zarządzenie Nr 63 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 kwietnia 2020 r. Regulamin konkursu “CRUSH – badania nad pandemią Covid-19 realizowane przez przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych”

Zarządzenie Nr 61 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 kwietnia 2020 r. Regulamin konkursu na realizację badań związanych z epidemią COVID-19 w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych oraz nauk o zdrowiu

Zarządzenie Nr 57 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 kwietnia 2020 r. Regulamin konkursu na mobilność dla doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Zarządzenie Nr 56 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 kwietnia 2020 r. Regulamin konkursu na mobilność dla doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z wyłaniających się pól badawczych (Emerging Fields)

Zarządzenie Nr 55 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 kwietnia 2020 r. Regulamin konkursu na mobilność dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zarządzenie Nr 48 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 kwietnia 2020 r. Regulamin programu “Inicjatywa Doskonałości – Ekspert” na wsparcie merytoryczne i mentoring ze strony doświadczonych badaczy/badaczek podczas przygotowywania projektów w procesie wnioskowania o granty z funduszy zewnętrznych w ramach programu “Inicjatywa Doskonałości – Uczenia Badawcza” (IDUB)

Zarządzenie Nr 47 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 kwietnia 2020 r. Regulamin konkursu “Inicjatywa Doskonałości – Debiuty” w ramach programu “Inicjatywa Doskonałości – Uczenia Badawcza” (IDUB)

Zarządzenie Nr 31 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 9 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 16 Rektora UMK z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie organizowania i finansowania wizyt gości zagranicznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zarządzenie Nr 30 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 9 marca 2020 r. Regulamin wyjazdów stażowych pracowników i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zarządzenie Nr 29 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie przyznawania grantów UMK dla badaczy z zagranicy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zarządzenie Nr 8 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wzorów umów związanych z wyjazdami stażowymi pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zarządzenie Nr 6 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 23 stycznia 2020 r. Regulamin organizacyjny oraz zasady zarządzenia programu “Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zarządzenie Nr 5 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie przyznawania stypendiów studentom pierwszego roku studiów prowadzonych na kierunkach mieszczących się w priorytetowych obszarach badawczych