Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl

Realizacja konkursów

W celu prawidłowej realizacji i rozliczenia projektu finansowanego w ramach programu Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza, kierownik indywidualnego lub zespołowego projektu badawczego zobowiązany jest do dostarczenia, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu finansowania, uzupełnionej kalkulacji. Kalkulacje, przygotowane zgodnie z wzorem określonym dla danego kampusu na podstawie kosztorysu składanego przy aplikacji o grant, należy dostarczyć odpowiednio do:

W przypadku konieczności dokonania zmian w przedłożonym kosztorysie projektu obowiązuje zasada, że zmiana polegająca na przesunięciu środków między pozycjami w kosztorysie do 20% pierwotnej wartości pozycji, z której następuje przesunięcie, nie wymaga zgody Prorektora ds. Nauki. W celu dokonania zmiany, niezbędne jest jej zgłoszenie do odpowiedniego działu (w przypadku kampusu bydgoskiego na adres idubcm@cm.umk.pl).

W przypadku większych zmian, przekraczających 20% pierwotnej wartości pozycji, wymagana jest zgoda Prorektora ds. Nauki. Wniosek o taką zmianą, przygotowany zgodnie ze wzorem, należy złożyć odpowiednio w Dziale Nauki lub Dziale Nauki i Projektów CM.

Wprowadzenie nowej pozycji w kosztorysie wymaga zgody Prorektora ds. Nauki. Wniosek, przygotowany zgodnie ze wzorem, należy złożyć do odpowiedniego ww. działu.

W celu ułatwienia komunikacji w kampusie bydgoskim została założona oddzielna skrzynka email: idubcm@cm.umk.pl, na którą można kierować pytania dotyczące projektów IDUB.