Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl

Dobre praktyki: rozmowy z członkami zespołów, ambasadorami i ekspertami konkursów

Rozmowa z dr hab. Mariuszem Kozakiewiczem, prof. UMK, ekspertem dot. konkursu „Mobilności dla Pracowników”
Rozmowa z dr Justyną Kozłowską, Ambasadorką Toruńskich Programów Letnich dla Studentów / Toruń Students Summer Programs (ID – TSSP)
Rozmowa z mgr Justyną Łaskowską, dyrektorką Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii, przewodniczącą Zespołu nr 4
Rozmowa z prof. dr hab. Bogumiłą Kupcewicz, ekspertem w konkursie „Granty dla Studentów”