Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl

Profilowanie nowotworów

Profilowanie nowotworów. Kierownikiem jest dr hab. Wojciech Jóźwicki, prof. UMK.

Choroby nowotworowe należą do najważniejszych medycznych problemów społeczeństw, w szczególności krajów wysoko rozwiniętych, w których odsetek zachorowań ma stałą tendencję wzrostową. Sukcesy w walce z chorobą nowotworową, oparte na systemowym leczeniu populacyjnym, którego podstawą są leki o bardzo szerokim spektrum działania onkologicznego, wydają się zbliżać do granicy skuteczności. Krokiem w kierunku większej skuteczności terapii onkologicznej jest ukierunkowanie leczenia, które w większym stopniu uwzględnia biologiczną charakterystykę nowotworu, ale także kondycję pacjenta. Ukierunkowanie leczenia zakłada stratyfikację guzów nowotworowych, w zależności od ich cech biologicznych, ocenianych wieloparametrycznie.

W ramach naszego zespołu badawczego, prace prowadzone są w dwóch grupach:

1. Grupa 1. zajmuje się charakterystyką guza na poziomie makro- i mikroskopowym oraz molekularnym, tj. na poziomie tkankowo-komórkowych białek strukturalnych, szlaków metabolicznych i ścieżek sygnalizacyjnych oraz na poziomie genetycznym;

2. Grupa 2. zajmuje się zagadnieniami z zakresu szeroko rozumianej psychoonkologii. Szczegółowa charakterystyka biologicznej natury guza nowotworowego, w tym jego mikro-i makrośrodowiska, pozwala wskazywać nowe cele terapeutyczne, a tym samym kierunki poszukiwania skutecznych terapii onkologicznych.

Już dziś pierwsze ukierunkowane terapie skutecznie wspomagają pacjentów w walce z chorobą nowotworową w sytuacjach, w których populacyjne leczenie systemowe nie jest skuteczne. Te badania posiadają także głęboki walor poznawczy, dający lepsze rozumienie procesu nowotworowego – jego powstawania, rozwoju i wpływu na żywy organizm. Zadania badawcze realizowane są w ramach współpracy dwóch wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Wydziału Lekarskiego. Działania mające na celu umiędzynarodowienie wyników naszych badań, podejmujemy z partnerami zagranicznymi, związanymi z ośrodkami naukowymi w USA i Hiszpanii. Wierzymy, że będą one pomocne w budowaniu skutecznych standardów postępowania onkologicznego.

Dr hab. Wojciech Jóźwicki, prof. UMK – jest kierownikiem Zakładu Patologii Nowotworów i Patomorfologii w Katedrze Onkologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu CM UMK. Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Bydgoszczy w 1987 roku. Po stażu podyplomowym podjął pracę w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii Klinicznej AMB. Specjalizację I i II stopnia z patomorfologii uzyskał odpowiedni w roku 1991 i 1996. W roku 2005 uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a stopień doktora habilitowanego w roku 2017. Jego najważniejsze zainteresowania wiążą się z badaniem kształtowania biologicznej złośliwości guza nowotworowego oraz poszukiwaniem nowych czynników prognostycznych i predykcyjnych. Podejmował także współpracę w ramach innych programów badawczych, takich jak rola endokrynnego systemu witaminy D (receptora witaminy D3, enzymów metabolizujących witaminę D) oraz melanogenezy w patogenezie czerniaka złośliwego. Wynkiki prowadzonych badań są przedmiotem licznych publikacji. Brał udział w przedsięwzięciach mających na celu zdefiniowanie standardów i strategii oznaczania mutacji somatycznych w genach KRAS, NRAS i EGFR w rakach jelita grubego, płuc, a także w kilku naukowych projektach międzynarodowych, realizowanych we współpracy z University of Alabama w Birmingham. W latach 2017-2019 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Rozwoju Naukowego i Poprawy Jakości Leczenia w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Od roku 2020 pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie patomorfologii w województwie kujawsko-pomorskim.