Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl

Stypendia dla studentów

W ramach programy “Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” istnieje możliwość uzyskania przez studentów stypendium finansowanego ze środków uniwersyteckich centrów doskonałości. Zasady, tryb przyznawania oraz wzór wniosku o przyznanie stypendium określa zarządzenie rektora.