Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl

Grants4NCUStudents wyniki

Celem konkursu „Grants4NCUStudents” jest wspieranie inicjatyw naukowych studentów i doktorantów, wpisujących się w cztery najważniejsze cele UMK jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Konkurs skierowany był do studentów UMK, Studenckich Kół Naukowych UMK oraz doktorantów UMK (z wyłączeniem doktorantów będących członkami zespołów w ramach uniwersyteckich centrów doskonałości).

 

IV edycja

Do konkursu wpłynęło 21 zgłoszeń do komisji konkursowej HS, 18 zgłoszeń do komisji ST oraz 40 zgłoszeń do komisji konkursowej NZ (razem 79 wniosków, w tym 77 wniosków spełniających wymagania formalne i 2 wnioski niespełniające wymaganń formalnych). 77 wniosków spełniających wymagania formalne zostało poddanych ocenie merytorycznej przez właściwe rady naukowe dziedzin nauki.

W wyniku przeprowadzonych ocen indywidualnych sporządzona została lista laureatów trzeciego konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Grants4NCUstudents”.

W IV edycji Konkursu „Grants4NCUStudents” ustalono następujące progi punktowe:

Wnioski o wyjazdy:

Wnioski o projekty:

W związku z powyższym, dofinansowania otrzymali:

Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce:

 1. Zuzanna Majbrodzka (wniosek indywidualny studentów o projekt),
 2. Jakub Klugiewicz (wniosek indywidualny studentów o projekt),
 3. Barbara Śledź (wniosek indywidualny studentów o projekt),
 4. Anna Cecylia Brzóstowicz (wniosek indywidualny doktorantów o projekt),
 5. Natalia Miler-Ogórkiewicz (wniosek indywidualny doktorantów o projekt),
 6. Szymon Brucki (wniosek indywidualny doktorantów o projekt),
 7. Maciej Chodziński (wniosek indywidualny doktorantów o projekt),
 8. Katarzyna Kotyńska (wniosek zespołowy o projekt),
 9. Łucja Trzeciak (wniosek zespołowy o projekt),
 10. Piotr Bekier (wniosek zespołowy o projekt),
 11. Natalia Anna Wrońska (wniosek zespołowy o projekt),
 12. Filip Krokos (wniosek indywidualny studentów o wyjazd na konferencje, udział w wystawie lub konkursie),
 13. Hubert Binnebesel (wniosek indywidualny studentów o wyjazd na konferencje, udział w wystawie lub konkursie),
 14. Wojciech Rudnik (wniosek indywidualny studentów o wyjazd na konferencje, udział w wystawie lub konkursie),
 15. Szymon Wigienka (wniosek indywidualny doktorantów o wyjazd na konferencje, udział w wystawie lub konkursie),
 16. Joanna Klepadło (wniosek indywidualny doktorantów o wyjazd na konferencje, udział w wystawie lub konkursie),
 17. Aleksandra Miaskowska (wniosek indywidualny doktorantów o wyjazd na konferencje, udział w wystawie lub konkursie),
 18. Bartosz Hamarowski (wniosek indywidualny doktorantów o wyjazd na konferencje, udział w wystawie lub konkursie).

Nauki o życiu:

 1. Karolina Kowalska (wniosek indywidualny studentów o projekt),
 2. Patrycja Misch (wniosek indywidualny studentów o projekt),
 3. Jakub Ostrowski (wniosek indywidualny studentów o projekt),
 4. Arkadiusz Grzeczka (wniosek indywidualny studentów o projekt),
 5. Katarzyna Perłowska (wniosek indywidualny studentów o projekt),
 6. Szymon Graczyk (wniosek indywidualny studentów o projekt),
 7. Wiktoria Kinga Jastrzębska (wniosek indywidualny studentów o projekt),
 8. Jędrzej Borowczak (wniosek indywidualny studentów o projekt),
 9. Bartosz Szymczak (wniosek indywidualny doktorantów o projekt),
 10. Marta Szulc (wniosek indywidualny doktorantów o projekt),
 11. Natalia Wiktorczyk-Kapischke (wniosek indywidualny doktorantów o projekt),
 12. Zuzanna Plichta (wniosek indywidualny doktorantów o projekt),
 13. Arash Matinahmadi (wniosek indywidualny doktorantów o projekt),
 14. Zofia Szota (wniosek indywidualny doktorantów o projekt),
 15. Karolina Majewska (wniosek indywidualny doktorantów o projekt),
 16. Kalisa Bogati (wniosek indywidualny doktorantów o projekt),
 17. Dawid Kubiak (wniosek indywidualny doktorantów o projekt),
 18. Patrycja Wojtaczka (wniosek indywidualny doktorantów o projekt),
 19. Patrycja Wróblewska-Ankiewicz (wniosek indywidualny doktorantów o projekt),
 20. Joanna Barczyk (wniosek zespołowy o projekt),
 21. Jonasz Podemski (wniosek zespołowy o projekt),
 22. Kinga Lesiak (wniosek zespołowy o projekt),
 23. Marianna Lech (wniosek zespołowy o projekt),
 24. Klaudia Istal (wniosek zespołowy o projekt),
 25. Natalia Chojnacka (wniosek zespołowy o projekt),
 26. Joanna Trzcińska-Wencel (wniosek indywidualny doktorantów o wyjazd na konferencje, udział w wystawie lub konkursie).

Nauki ścisłe, przyrodnicze i techniczne:

 1. Julia Moszczyńska (wniosek indywidualny studentów o projekt),
 2. Patrycja Grabowska (wniosek indywidualny studentów o projekt),
 3. Dominika Jankowska (wniosek indywidualny doktorantów o projekt),
 4. Debleena Mandal (wniosek indywidualny doktorantów o projekt),
 5. Dariusz Chomicki (wniosek indywidualny doktorantów o projekt),
 6. Ameneh Mikaeeli (wniosek indywidualny doktorantów o projekt),
 7. Bartosz Wachnowicz (wniosek zespołowy o projekt),
 8. Aleksandra Butrymowicz (wniosek zespołowy o projekt),
 9. Hubert Stefaniak (wniosek zespołowy o projekt),
 10. Lena Szczuczko (wniosek indywidualny studentów o wyjazd na konferencje, udział w wystawie lub konkursie),
 11. Małgorzata Skorpuska (wniosek indywidualny doktorantów o wyjazd na konferencje, udział w wystawie lub konkursie),
 12. Guoqiang Li (wniosek indywidualny doktorantów o wyjazd na konferencje, udział w wystawie lub konkursie),
 13. Władysław Klinikowski (wniosek indywidualny doktorantów o wyjazd na konferencje, udział w wystawie lub konkursie),
 14. Anna Laskowska (wniosek indywidualny doktorantów o wyjazd na konferencje, udział w wystawie lub konkursie).
 15. Paweł Czarkowski (wniosek zespołowy o wyjazd na konkurs),
 16. Aleksandra Lewandowska (wniosek zespołowy o wyjazd na konkurs).

 

Ocenę merytoryczną zgłoszeń konkursowych wykonały trzy komisje konkursowe reprezentujące Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce (HS), Nauki ścisłe, przyrodnicze i techniczne (ST) oraz Nauki o życiu (NZ) w następującym składzie:

– Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce (HS) w składzie:

•   dr Anna Kola – przewodnicząca zespołu 2 IDUB – jakość kształcenia studentów i doktorantów – przewodnicząca,

recenzenci merytoryczni:

– Nauki o życiu (NZ) w składzie:

•   dr Anna Kola – przewodnicząca zespołu 2 IDUB – jakość kształcenia studentów i doktorantów – przewodnicząca,

recenzenci merytoryczni:

 

– Nauki Ścisłe, Przyrodnicze i Techniczne (ST) w składzie:

•  dr Anna Kola – przewodnicząca zespołu 2 IDUB – jakość kształcenia studentów i doktorantów – przewodnicząca,

recenzenci merytoryczni:

 


III Edycja

Do konkursu wpłynęło 19 zgłoszeń do komisji konkursowej HS, 29 zgłoszeń do komisji ST oraz 28 zgłoszeń do komisji konkursowej NZ (razem 76 wniosków spełniających wymagania formalne). Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej przez właściwe rady naukowe dziedzin nauki.

W wyniku przeprowadzonych ocen indywidualnych sporządzona została lista laureatów trzeciego konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Grants4NCUstudents”.

W III edycji Konkursu „Grants4NCUStudents” ustalono następujące progi punktowe:

Wnioski o wyjazdy:

Wnioski o projekty:

W związku z powyższym, dofinansowania otrzymali:

Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce:

 1. mgr Wiktor Binnebesel (wniosek indywidualny doktorantów o projekt);
 2. mgr Ewa Sułek (wniosek indywidualny doktorantów o projekt);
 3. mgr Tomasz Starczewski (wniosek indywidualny doktorantów o projekt);
 4. mgr Paula Karina Śwituszak (wniosek indywidualny doktorantów o projekt);
 5. Konrad Kozłowski (wniosek indywidualny studentów o projekt);
 6. Kamila Stefaniak (wniosek indywidualny studentów o projekt);
 7. Julia Zaborowska (wniosek indywidualny studentów o projekt);
 8. Marta Szymańska (wniosek indywidualny studentów o projekt);
 9. Łukasz Grabowski (wniosek zespołowy o projekt);
 10. Martyna Olszewska (wniosek zespołowy o projekt);
 11. Natalia Rogozińska (wniosek zespołowy o projekt);
 12. Mikołaj Dobek (wniosek zespołowy o projekt);
 13. mgr Weronika Lis (wniosek indywidualny doktorantów o wyjazd);
 14. mgr Anna Zalewska (wniosek indywidualny doktorantów o wyjazd);
 15. Łukasz Lutomski-Juryłowicz (wniosek zespołowy o projekt).

Nauki o życiu:

 1. mgr Zofia Szota (wniosek indywidualny doktorantów o projekt);
 2. mgr Joanna Trzcińska-Wencel (wniosek indywidualny doktorantów o projekt);
 3. mgr Patrycja Tarnawska (wniosek indywidualny doktorantów o projekt);
 4. mgr Karolina Balik (wniosek indywidualny doktorantów o projekt);
 5. mgr Jakub Husejko (wniosek indywidualny doktorantów o projekt);
 6. mgr Jakub Gębalski (wniosek indywidualny doktorantów o projekt);
 7. mgr Patrycja Wojtaczka (wniosek indywidualny doktorantów o projekt);
 8. Monika Kołodziejska (wniosek indywidualny studentów o projekt);
 9. Natalia Kocot (wniosek indywidualny studentów o wyjazd);
 10. Karolina Kowalska (wniosek indywidualny studentów o wyjazd);
 11. mgr Marcin Kożuchowski (wniosek zespołowy o projekt);
 12. mgr Bartosz Szymczak (wniosek zespołowy o projekt);
 13. Lidia Zasada (wniosek zespołowy o projekt);
 14. Dominika Gorzelańczyk (wniosek zespołowy o projekt);
 15. Emilia Golińska, (wniosek zespołowy o projekt);
 16. Rafał Mastalerz (wniosek zespołowy o projekt);
 17. Paula Kodan (wniosek zespołowy o projekt);
 18. Paulina Idczak (wniosek zespołowy o projekt).

Nauki ścisłe, przyrodnicze i techniczne:

 1. mgr Alicja Tymczewska (wniosek indywidualny doktorantów o projekt);
 2. mgr Katarzyna Włodarczyk (wniosek indywidualny doktorantów o projekt);
 3. Magdalena Gadomska (wniosek indywidualny studentów o projekt);
 4. Adam Konysz (wniosek indywidualny studentów o projekt);
 5. Paweł Binkowski (wniosek indywidualny studentów o projekt);
 6. Zuzanna Flanc (wniosek indywidualny studentów o projekt);
 7. Weronika Arendarska (wniosek indywidualny studentów o projekt);
 8. Olga Łukomska (wniosek indywidualny studentów o projekt);
 9. Julia Reszkowska (wniosek indywidualny studentów o projekt);
 10. Bogna Łukomska (wniosek indywidualny studentów o projekt);
 11. Katarzyna Laskowska (wniosek zespołowy o projekt);
 12. Paweł Nowak (wniosek indywidualny studentów o wyjazd);
 13. Aleksander Smolarkiewicz-Wyczachowski (wniosek indywidualny studentów o wyjazd);
 14. Magdalena Grzegórska (wniosek indywidualny studentów o wyjazd).

Ocenę merytoryczną zgłoszeń konkursowych wykonały trzy komisje konkursowe reprezentujące Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce (HS), Nauki ścisłe, przyrodnicze i techniczne (ST) oraz Nauki o życiu (NZ) w następującym składzie:

– Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce (HS) w składzie:

recenzenci merytoryczni:

– Nauki o życiu (NZ) w składzie:

recenzenci merytoryczni:

– Nauki Ścisłe, Przyrodnicze i Techniczne (ST) w składzie:

recenzenci merytoryczni:

 


II edycja

Do konkursu wpłynęło 26 zgłoszeń do komisji konkursowej HS, 21 zgłoszeń do komisji ST oraz 36 zgłoszeń do komisji konkursowej NZ (razem 83 wnioski spełniających wymagania formalne). Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej przez właściwe rady naukowe dziedzin nauki.

W wyniku przeprowadzonych ocen indywidualnych sporządzona została lista laureatów drugiego konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Grants4NCUstudents”.

W II edycji Konkursu „Grants4NCUStudents” ustalono nastepujące progi punktowe:

Wnioski o wyjazdy:

Wnioski o projekty:

W związku z powyższym, dofinansowania otrzymali:

Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce:

 1. Natalia Stek (wniosek indywidualny studentów o projekt);
 2. Weronika Sójka (wniosek indywidualny studentów o projekt);
 3. Natalia Pawłowska (wniosek indywidualny studentów o projekt);
 4. Zofia Piętka-Danilewicz (wniosek indywidualny studentów o projekt);
 5. Jakub Słupczewski (wniosek indywidualny studentów o projekt);
 6. Mateusz Kowalski (wniosek indywidualny studentów o projekt);
 7. Izabela Frej (wniosek indywidualny studentów o projekt);
 8. mgr Klaudia Wos (wniosek indywidualny doktorantów o projekt);
 9. mgr Natalia Miler-Ogórkiewicz (wniosek indywidualny doktorantów o projekt);
 10. mgr Szymon Wigienka (wniosek indywidualny doktorantów o projekt);
 11. mgr Agnieszka Zwarycz-Łazicka (wniosek indywidualny doktorantów o projekt);
 12. mgr Patrycja Godlewska (wniosek indywidualny doktorantów o projekt);
 13. mgr Paweł Smolinski (wniosek indywidualny doktorantów o projekt);
 14. mgr Yi Zhang (wniosek indywidualny doktorantów o projekt);
 15. mgr Weronika Lis (wniosek indywidualny doktorantów o projekt);
 16. mgr Sławomir Duda (wniosek zespołowy o projekt);
 17. mgr Berenika Seryczyńska (wniosek indywidualny doktorantów o wyjazd).

Nauki o życiu:

 1. Sylwia Górka (wniosek indywidualny doktorantów o projekt);
 2. Klaudia Bonowicz (wniosek indywidualny studentów o projekt);
 3. Karolina Kowalska (wniosek indywidualny studentów o projekt);
 4. Łukasz Rafał Migdalski (wniosek indywidualny studentów o projekt);
 5. Adam Linek (wniosek indywidualny studentów o projekt);
 6. Klaudyna Grzelakowska (wniosek indywidualny studentów o projekt);
 7. Żaneta Bilińska (wniosek indywidualny studentów o projekt);
 8. mgr Bartosz Szymczak (wniosek indywidualny doktorantów o projekt);
 9. mgr Daniel Szarmach (wniosek indywidualny doktorantów o projekt);
 10. mgr Magdalena Świecimska (wniosek indywidualny doktorantów o projekt);
 11. mgr Karolina Buchholz (wniosek indywidualny doktorantów o projekt);
 12. mgr Jakub Gębalski (wniosek indywidualny doktorantów o projekt);
 13. mgr Mohammad Ebrahimi (wniosek indywidualny doktorantów o projekt);
 14. mgr Joanna Trzcińska-Wencel (wniosek indywidualny doktorantów o projekt);
 15. mgr Paulina Idczak (wniosek indywidualny doktorantów o projekt);
 16. mgr Krzysztof Przedniczek (wniosek indywidualny doktorantów o projekt);
 17. mgr Sena Turkan (wniosek zespołowy o projekt);
 18. mgr Wiktoria Pyrkosz (wniosek zespołowy o projekt);
 19. Jakub Lewandowski (wniosek zespołowy o projekt);
 20. Weronika Ficerman (wniosek zespołowy o projekt);
 21. Natalia Dulko (wniosek zespołowy o projekt);
 22. mgr Karolina Matulewicz (wniosek indywidualny doktorantów o wyjazd).

Nauki ścisłe, przyrodnicze i techniczne:

 1. Katarzyna Pianka (wniosek indywidualny studentów o projekt);
 2. mgr Aleksandra Ścigała (wniosek indywidualny doktorantów o projekt);
 3. mgr Patryk Rybczyński (wniosek indywidualny doktorantów o projekt);
 4. mgr Waldemar Jankowski (wniosek indywidualny doktorantów o projekt);
 5. mgr Dominika Jankowska (wniosek indywidualny doktorantów o projekt);
 6. mgr Morteza Safari (wniosek indywidualny doktorantów o projekt);
 7. mgr Barbara Kubiak (wniosek indywidualny doktorantów o projekt);
 8. mgr Guoqiang Li (wniosek indywidualny doktorantów o projekt);
 9. mgr Małgorzata Sypniewska (wniosek indywidualny doktorantów o projekt);
 10. mgr Katarzyna Madajska (wniosek zespołowy o projekt).

Ocenę merytoryczną zgłoszeń konkursowych wykonały trzy komisje konkursowe reprezentujące Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce (HS), Nauki ścisłe, przyrodnicze i techniczne (ST) oraz Nauki o życiu (NZ) w następującym składzie:

– Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce (HS) w składzie:

•   dr Anna Kola – przewodnicząca zespołu 2 IDUB – jakość kształcenia studentów i doktorantów – przewodnicząca,

recenzenci merytoryczni:

• prof. dr hab. Ewa Bińczyk

• dr hab. Anna Brzezińska-Rawa, prof. UMK

• dr hab. Janusz Grygieńć, prof. UMK

• dr hab. Piotr Krakowiak, prof. UMK

• dr hab. Agnieszka Szpak, prof. UMK

• dr hab. Rafał Toczko, prof. UMK

• dr Piotr Florianowicz,

• dr Rafał Kleśta-Nawrocki

• dr Tomasz Komendziński

• dr Aleksandra Lewandowska

 

– Nauki o życiu (NZ) w składzie:

•   dr Anna Kola – przewodnicząca zespołu 2 IDUB – jakość kształcenia studentów i doktorantów – przewodnicząca,

recenzenci merytoryczni:

• dr Agnieszka Kalwasińska

• dr Anna Helmin-Basa

• dr hab. Aleksandra Burkowska-But, prof. UMK

• dr hab. Celestyna Mila-Kierzenkowska, prof. UMK

• dr hab. Krzysztof Domagalski, prof. UMK

• dr hab. Marcin Koba, prof. UMK

• dr Kinga Linowiecka

• dr Lidia Gackowska

• dr Tomasz Kloskowski

 

– Nauki Ścisłe, Przyrodnicze i Techniczne (ST) w składzie:

•   dr Anna Kola – przewodnicząca zespołu 2 IDUB – jakość kształcenia studentów i doktorantów – przewodnicząca,

recenzenci merytoryczni:

Prace komisji obserwowali przedstawiciel doktorantów – mgr Angelika Pańka oraz przedstawiciel studentów – Wiktoria Wilk.

 


I edycja

Uwaga!

Z uwagi na licznie pojawiające się pytania Studentów i Doktorantów UMK o status decyzji wydanych w tym konkursie wyjaśniamy, że decyzje pozostają w mocy pomimo braku możliwości wyjazdu na konferencje naukowe w związku z pandemią SARS-CoV-2.

Przy ocenie wniosków, komisja konkursowa podjęła decyzję, że w przypadku przeznaczonych do sfinansowania wniosków o wyjazdy, które nie będą mogły być zrealizowane ze względu na anulowanie konferencji przez zagrożenie spowodowane pandemią koronawirusa, dać wnioskodawcom możliwość wyboru innej konferencji bądź udziału w tej samej, lecz przesuniętej w czasie.

Do konkursu wpłynęło 37 zgłoszeń do komisji konkursowej HS, 38 zgłoszeń do komisji ST oraz 26 zgłoszeń do komisji konkursowej NZ (razem 101 wniosków spełniających, w tym dwa niespełniające wymagań formalnych). Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej przez właściwe rady naukowe dziedzin nauki.

W wyniku przeprowadzonych ocen indywidualnych sporządzona została lista laureatów pierwszego konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Grants4NCUstudents”. Dofinansowania otrzymali:

Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce:

 1. Krystian Dereziński i Krzysztof Tołpa (wniosek zespołowy o grant),
 2. mgr Katarzyna Przybylska i mgr Michał Bomastyk (wniosek zespołowy o grant),
 3. mgr Tomasz Grodzicki i mgr Mateusz Jankiewicz (wniosek zespołowy o wyjazd),
 4. Olgierd Borowiecki (wniosek studentów o grant),
 5. mgr Radosław Komuda (wniosek doktorantów o grant)
 6. mgr Milena Huebner (wniosek doktorantów o grant),
 7. mgr Wojciech Kiełbasiński (wniosek doktorantów o grant),
 8. Bartosz Hamarowski (wniosek studentów o wyjazd),
 9. mgr Michał Bomastyk (wniosek doktorantów o wyjazd),
 10. mgr  Michał Dahl (wniosek doktorantów o wyjazd),
 11. mgr Katarzyna Przybylska (wniosek doktorantów o wyjazd),
 12. mgr Adrian Zabielski (wniosek doktorantów o wyjazd).

Nauki o życiu:

 1. Bartosz Szymczak, Weronika Ficerman, Agata Rybicka (wniosek zespołowy o grant),
 2. mgr Oskar Wiśniewski, Karolina Ścigniejew (wniosek zespołowy o grant),
 3. Gracjan Różański, mgr Anna Dobosiewicz, mgr Ewelina Litwa (wniosek zespołowy o grant),
 4. Sebastian Burchardt (wniosek studentów o grant),
 5. Bartosz Szymczak (wniosek studentów o grant),
 6. Maciej Klimiuk (wniosek studentów o grant),
 7. mgr Beata Donarska (wniosek doktorantów o grant),
 8. mgr Justyna Durślewicz (wniosek doktorantów o grant)
 9. mgr Anna Grabas (wniosek doktorantów o grant),
 10. mgr Jarosław Nuszkiewicz (wniosek doktorantów o grant),
 11. mgr Natalia Lesiewska (wniosek doktorantów o wyjazd),
 12. mgr Maciej Karolak (wniosek doktorantów o wyjazd).

Nauki ścisłe, przyrodnicze i techniczne:

 1. mgr Krzysztof Dzieszkowski i mgr Izabela Barańska (wniosek zespołowy o grant),
 2. Alicja Tymczewska (wniosek studentów o grant),
 3. Weronika Prus-Walendziak (wniosek studentów o grant),
 4. Bogna Łukomska (wniosek studentów o grant),
 5. Olga Łukomska (wniosek studentów o grant),
 6. mgr Michalina Ehlert (wniosek doktorantów o grant),
 7. mgr Łukasz Nuckowski (wniosek doktorantów o grant),
 8. Nikodem Stolarczyk (wniosek studentów o wyjazd),
 9. Beata Zjawin (wniosek studentów o wyjazd),
 10. Weronika Prus-Walendziak (wniosek studentów o wyjazd),
 11. mgr Anna Kilanowska (wniosek doktorantów o wyjazd),
 12. mgr Łukasz Nuckowski (wniosek doktorantów o wyjazd),
 13. mgr Michalina Ehlert (wniosek doktorantów o wyjazd).

W oparciu o listy rankingowe, dodatkowe opinie recenzentów sformułowane na podstawie odwołań oraz posiadaną wiedzę o środkach przeznaczonych na realizację konkursu, komisja zadecydowała, aby do finansowania przeznaczyć:

Ocenę merytoryczną zgłoszeń konkursowych wykonały trzy komisje konkursowe reprezentujące Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce (HS), Nauki ścisłe, przyrodnicze i techniczne (ST) oraz Nauki o życiu (NZ) w następującym składzie:

Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce (HS):

Nauki ścisłe, przyrodnicze i techniczne (ST):

Nauki o życiu (NZ):

Prace komisji obserwowali przedstawiciel doktorantów, mgr Wojciech Kiełbasiński, oraz przedstawiciel studentów, p. Paweł Smoliński, współpracujący z Zespołem nr 3 – Jakość kształcenia studentów i doktorantów.