Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl

Kontakt

Sekretariat Inicjatywy Doskonałości – Uczelnia Badawcza

ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel. 56 611 3131 i 56 611 3141
(Wydział Chemii – Hala Technologiczna, I piętro, pokój 45)

Pracownicy

Kierownik – mgr Liliana Rynkiewicz, e-mail: liliana.rynkiewicz@umk.pl, tel. 56 611 3141

Specjalista – mgr Joanna Bożejewicz, e-mail: joanna.bozejewicz@umk.pl , tel. 56 611 3131
Obsługa konkursu publikacyjnego dla pracowników i doktorantów, konkursu Granty na granty europejskie, obsługa finansowa

Referent – mgr Magdalena Murszewska-Król, e-mail: magdalena.murszewska@umk.pl, tel. 56 611 3131
Obsługa pozostałych konkursów realizowanych w ramach programu

Specjalista – mgr Adam Szumski, e-mail: a_szumski@umk.pl, tel. 56 611 3131
Promocja programu, program Co-OP

Pracownicy oddelegowani do pracy w Uniwersyteckich Centrach Doskonałości:

Obsługa Centrum Doskonałości “Interakcje – umysł, społeczeństwo, środowisko” (IMSErt)

Specjalista – mgr Michał Bomastyk, e-mail: mbom@umk.pl, tel.: 56 611 3715, 516 638 621

Broker innowacji – mgr Damian Jasiński, e-mail: damian.jasinski@umk.pl, tel.: 56 611 3546

Referent – mgr Marlena Galus, e-mail: galma@umk.pl, tel.: 56 611 35 80

Specjalista – mgr Joanna Kozłowska, e-mail: joanna.kozlowska@umk.pl, Instytut Fizyki, pok. 557B, tel. 56 611 3320
Obsługa administracyjno-finansowa Centrum, wsparcie przy realizacji grantów i wyjazdów zagranicznych

Centrum Doskonałości “Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja”
Specjalista – mgr Karolina Kozak, e-mail: kamak@mat.umk.pl tel.: 56 611 3434

Centrum Doskonałości W kierunku medycyny spersonalizowanej”
Specjalista – mgr Katarzyna Albińska, e-mail: k.albinska@cm.umk.pl, tel.: 52 585 37 45