Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl

Zespół 1

Celem działalności zespołu jest zwiększenie wpływu działalności Uniwersytetu na rozwój światowej nauki oraz współpracy badawczej z renomowanymi uczelniami

Szczegółowe cele:


Skład zespołu:

1.  dr Jacek Rakoczy (Wydział Nauk Historycznych) – przewodniczący zespołu, koordynowanie prac zespołu, koordynacja, obsługa merytoryczna i ewaluacja wyników konkursu „Publikacje” – przewodniczący zespołu eksperckiego do oceny wniosków w konkursie.
Dyżur: w czasie trwania naborów do konkursu „Publikacje”

2. prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych) – koordynacja, obsługa merytoryczna i ewaluacja wyników konkursu „Partnerstwa międzynarodowe dla Emerging Fields” oraz konkursu „Aparatura”.
Dyżur: w czasie trwania naborów do konkursów „Partnerstwa międzynarodowe dla Emerging Fields” oraz „Aparatura”

3. prof. dr hab. Alina Borkowska (Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK) – koordynacja, obsługa merytoryczna i ewaluacja wyników konkursu „Wyłaniające się pola badawcze (emerging fields)”.
Dyżur: w czasie trwania naboru do konkursu „Wyłaniające się pola badawcze”

4. prof. dr hab. Wojciech Kujawski (Wydział Chemii) – koordynacja, obsługa merytoryczna i ewaluacja wyników konkursu „Partnerstwa międzynarodowe dla Emerging Fields” oraz konkursu „Aparatura”.
Dyżur: w czasie trwania naborów do konkursów „Partnerstwa międzynarodowe dla Emerging Fields” oraz konkursu „Aparatura”.

5. dr hab. Mariusz Kozakiewicz, prof. UMK (Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK) – koordynacja, obsługa merytoryczna i ewaluacja wyników konkursu „Mobilności dla pracowników”.
Dyżur: w czasie trwania naborów do konkursu „Mobilności dla pracowników”

6. mgr Lucyna Kejna (kierownik Działu Nauki) – koordynacja, obsługa merytoryczna i ewaluacja wyników konkursu „Granty na granty europejskie”.
Dyżur: w czasie trwania naborów do konkursu „Granty na granty europejskie”

7. mgr Paulina Kuć (kierownik Działu Zarządzania Funduszami Strukturalnymi) – pomoc w przygotowywaniu i korekcie regulaminów konkursów obsługiwanych przez Zespół I.

8. mgr Dominika Czyżak (z-ca dyrektora Biblioteki Głównej) – obsługa merytoryczna i ewaluacja wyników konkursu „Publikacje”.
Dyżur: w czasie trwania naborów do konkursu „Publikacje”

9. dr Karolina Zawada (Biblioteka Główna) – obsługa merytoryczna i ewaluacja wyników konkursu „Publikacje”.
Dyżur: w czasie trwania naborów do konkursu „Publikacje”