Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl

Zespół 2

Celem działalności zespołu jest  jakość kształcenia studentów i doktorantów

Szczegółowe cele:


Skład Zespołu:

1. dr Anna Maria Kola (Wydział Filozofii i Nauk Społecznych) – przewodnicząca zespołu, koordynacja zadań, komunikacja wewnętrzna z Sekretariatem IDUB, konkursy dodatkowe, promowanie zadań z zakresu zarządzania talentami na UMK.
Dyżur: wtorek, godz. 9.00-10.00, po wcześniejszym kontakcie mailowym – amkola@umk.pl, poprzez MS Teams

2. prof. dr hab. Grzegorz Bobiński (Wydział Matematyki i Informatyki) – zastępca przewodniczącej, zadania związane z doktorantami, w tym mobilności doktorantów i konkurs publikacyjny.
Dyżur: poniedziałek, 14:00 – 15.00, miejsce: gabinet D107, WMiI UMK, po wcześniejszym kontakcie mailowym – gregbob@mat.umk.pl

3. dr hab. Bogumiła Kupcewicz, prof. UMK (Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum UMK) – zadania związane z konkursem Grants4NCUstudents.
Dyżur: wtorek, 9.00 – 10.00, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej CM UMK, ul. Jurasza 2, Bydgoszcz, pok. 124a (I pietro), po wcześniejszym kontakcie mailowym – kupcewicz@cm.umk.pl, teams: kupcewicz@o365.cm.umk.pl

4. dr hab. Rafał Haffer, prof. UMK (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania) – koordynacja programu COOP.
Dyżur: piątek, 10:15 – 11:00, platforma MS Teams, zespół „Dyżur_Duty hours”, kod zespołu: 469l3w0. po wcześniejszym kontakcie mailowym (z wyprzedzeniem przynajmniej jednodniowym) – rafalh@umk.pl.

5. dr hab. Marzenna Cyzman, prof. UMK (Wydział Humanistyczny) – koordynacja programu szkoleniowego LOGOS dla studentów i doktorantów.
Dyżur: poniedziałek, 11.30 – 12.30, po wcześniejszym kontakcie mailowym – mcyzman@umk.pl, MS Teams

6. mgr Anna Wiśniewska (kierownik Działu Kształcenia) – zadania związane z kształceniem, w tym: ścieżki rozszerzone – IDUB MasterClass, kierunki w języku angielskim, program COOP

7. mgr Milena Miszewska (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania) – koordynacja programów letnich IDUB, wsparcie programów mobilnościowych dla studentów oraz pomoc w przygotowaniu kierunków prowadzonych z uczelniami zagranicznymi.
Dyżur: piątek, 10.00-11.00, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, pokój 19 (vis a vis szatni), po wcześniejszym kontakcie mailowym  – milenam@umk.pl, tel.: 56 611 4783

8. mgr Wojciech Kiełbasiński (doktorant studiów doktoranckich w zakresie nauk prawnych, Wydział Prawa i Administracji UMK) – zadania związane z kontaktami ze społecznością doktorancką, konsultowanie regulaminów konkursów i form kształcenia, promocja zadań Zespołu w mediach społecznościowych, program LOGOS

9. mgr Paweł Smoliński (student kierunku turystyka i rekreacja II stopnia, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK) – zadania związane z kontaktami ze społecznością studencką, konsultowanie regulaminów konkursów i form kształcenia, promocja zadań Zespołu w mediach społecznościowych, program LOGOS