Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl

Zespół 3

Celem zespołu jest rozwój zawodowy pracowników Uniwersytetu oraz jakość zarządzania Uniwersytetem

Szczegółowe cele:


Skład Zespołu:

1. mgr Natalia Proń-Nowak (Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi) – przewodnicząca zespołu, analiza rozwiązań prawnych, analiza rozwiązań zarządczych, IDUB w CM Medicum (komunikowanie rozwiązań, informacji), koordynowanie realizacji konkursów realizowanych w ramach celu 3, w tym współpraca z Działem Nauki, rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych wszystkich grup pracowniczych, merytoryczne przygotowanie szkoleń dla wszystkich grup pracowniczych, pre-testy z potencjalnymi dostawcami szkoleń, współpraca z DZP w zakresie postępowań wyłaniających dostawców szkoleń, koordynacja działań komunikacyjnych z DPiI, stała współpraca z sekretariatem IDUB, sprawozdawczość.
Dyżur: w czasie trwania naborów do konkursów “Debiuty” oraz “Ekspert”. Dla konkursu “Debiuty” dyżur w czwartek, godz. 10.00-11.00 na Teams (pierwszy dyżur 17.02)

3. prof. dr hab. Krzysztof Frączek (Wydział Matematyki i Informatyki) – analiza proponowanych działań w perspektywie funkcjonowania kadry akademickiej, osób studiujących i przygotowujących doktoraty, dyscyplin naukowych, priorytetowych zespołów badawczych, reprezentowanie kadry naukowej

4. prof. dr hab. Michał Marszałł (Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum UMK) – analiza proponowanych działań w perspektywie funkcjonowania kadry akademickiej, osób studiujących i przygotowujących doktoraty, dyscyplin naukowych, priorytetowych zespołów badawczych, reprezentowanie kadry naukowej, reprezentowanie części bydgoskiej UMK w Toruniu

5. dr hab. Aleksandra Derra, prof. UMK (Wydział Filozofii i Nauk Społecznych) – analiza proponowanych działań w perspektywie funkcjonowania kadry akademickiej, osób studiujących i przygotowujących doktoraty, dyscyplin naukowych, analiza zapisów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem kwestii równościowych, analiza proponowanych rozwiązań z uwzględnieniem założeń Planu na rzecz równości płci (GEP UMK)

6. dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK (Wydział Prawa i Administracji) – analiza rozwiązań prawnych, reprezentowanie kadry naukowej, analiza proponowanych działań w perspektywie funkcjonowania administracji uniwersyteckiej na poziomie wydziałowym/dziekanatowym

7. dr Marzena Ruczyńska (zastępca kanclerza ds. Collegium Medicum UMK) – analiza rozwiązań prawnych, analiza rozwiązań zarządczych, IDUB w CM Medicum (komunikowanie rozwiązań, informacji)

8. mgr Urszula Walenczak – koordynacja procesu rozpoznawania potrzeb szkoleniowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, merytoryczne planowanie szkoleń dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi