Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl

Zespół koordynujący

Bieżący nadzór nad działalnością zespołu koordynującego sprawuje Prorektor ds. Nauki – prof. dr hab. Wojciech Wysota

Skład zespołu koordynującego:

1. prof. dr hab. Przemysław Żywiczyński (Wydział Humanistyczny) – przewodniczący.
Dyżur: czwartek, godz. 10.00-11.00, Sekretariat IDUB, ul. Gagarina 7, po wcześniejszym umówieniu pod nr telefonu 3131

2. dr hab. Aleksandra Kustra-Rogatka, prof. UMK (Wydział Prawa i Administracji) – koordynator ds. zrównoważonego rozwoju w części toruńskiej Uniwersytetu.
Dyżur: poniedziałek, godz. 10.00-11.00, Wydział Prawa i Administracji, p. 232 oraz poprzez Teams

3. dr hab. Anna Bajek, prof. UMK (Wydział Lekarski Collegium Medicum UMK) – koordynator ds. zrównoważonego rozwoju w części bydgoskiej Uniwersytetu.
Dyżur: poniedziałek, godz. 9.00-11.00, Zakład Inżynierii Tkankowej, ul. Karłowicza 24 w Bydgoszczy oraz poprzez Teams

4. dr Jacek Rakoczy (Wydział Nauk Historycznych) – przewodniczący zespołu 1

5. dr Anna Kola (Wydział Filozofii i Nauk Społecznych) – przewodnicząca zespołu 2

6. mgr Natalia Proń-Nowak – przewodnicząca zespołu 3

7. mgr Justyna Łaskowska (Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii) –  przewodnicząca zespołu 4