Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl

Szkolenia dla nauczycieli akademickich, doktorantów i pracowników wsparcia z jednostek merytorycznych, uczestniczących w przygotowaniu i realizacji projektów

Nabór:

do wyczerpania miejsc

Opis szkolenia:

Zapraszamy nauczycieli akademickich, doktorantów oraz pracowników wsparcia z jednostek merytorycznych, do wzięcia udziału w prowadzonych w języku angielskim warsztatach poświęconych metodologii pozyskiwania środków finansowych Szkolenia prowadzone są na żywo, w formie zdalnej (aplikacja zoom) przez Sean’a McCarthy’ego (wybitnego specjalistę związanego z programami ramowymi Komisji Europejskiej od ponad 30 lat) i Sylvie McCarthy (analityka polityki Unii Europejskiej).

Uczestnicy poprzednich spotkań oceniają ich treści jako uniwersalne. Kwestie dotyczące networkingu oraz profesjonalnego przygotowania aplikacji mogą być wykorzystywane nie tylko podczas pracy nad wnioskami do programu Horyzont, ale również przy pozyskiwaniu środków z innych instytucji finansujących badania.

Bezpośredni kontakt z prowadzącym szkolenie sprzyja zadawaniu pytań i otrzymywaniu odpowiedzi na nurtujące pytania związane z przygotowywaniem wniosków.

Zapraszamy na szkolenia:

1. Identifying Opportunities and Networking in Horizon Europe 10.04.2024 r., w godzinach 11:00 – 13:00 (maksymalnie 80 uczestników)

Pierwsza część kursu zapewnia przegląd możliwości finansowania programu Horyzont Europa, prowadzi przez każdy filar i każdy program. Druga część kursu opisuje w jaki sposób koordynatorzy wybierają partnerów do składania wniosków oraz jak tworzyć strategiczne sieci na poziomie europejskim. Nowym uczestnikom kurs pomoże rozwinąć ich europejskie sieci. Doświadczonym naukowcom pomoże udoskonalić działania networkingowe.

2. How to Write a Competitive Proposal for Pillar II (Horizon Europe) 11.04.2024 r., w godzinach 11:00 – 13:00 (maksymalnie 80 uczestników)

Kurs koncentruje się na II filarze programu Horyzont Europa. Na wstępie opisuje, jak analizować program prac w ramach II filaru. Następnie wyjaśnia, w jaki sposób naukowcy z wysokimi wskaźnikami sukcesu podchodzą do II filaru. Pokazuje naukowcom, jak w skuteczny sposób przygotowywać wnioski w programie.

Zapisy:

Zgłoszenia na szkolenia oraz pytania prosimy kierować na adres dorota.zandrowicz@cm.umk.pl w części bydgoskiej i katarzyna.bialowicz@umk.pl w części toruńskiej. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zakwalifikowane osoby zostaną poinformowane drogą mailową o szczegółach.